Metode zbiranja podatkov in informacij

Namen

Potem ko smo sprejeli poglavitne odločitve o tem, kaj bo predmet presoje kakovosti, kaj nas bo pri presoji kakovosti še posebno zanimalo in kdo bo naš vir informacij, v zadnji fazi priprave samoevalvacijskega načrta opredelimo še način zbiranja podatkov in informacij oziroma izberemo najustreznejše metode.

Metoda je premišljen, ustaljen način opravljanja neke dejavnosti. Z njo natančno opredelimo kako, po kakšnem zaporedju in s kakšnimi sredstvi bomo proučili izbrano tematiko. Pomembno je, da že pri načrtovanju samoevalvacije izberemo metode, ki nam bodo prinesle najbolj kakovostne podatke in informacije o proučevanem pojavu.

 
Slika: Izbor metod za samoevalvacijo
 

 

Opis

Na voljo imamo različne kvantitativne in kvalitativne metode. Ob izboru metod je treba upoštevati, da vse niso primerne za obravnavo vseh vprašanj in za uporabo pri vseh subjektih, zajetih v samoevalvacijo. Pri načrtovanju samoevalvacije moramo premisliti o tem, ali bomo posegli po kvalitativnih ali po kvantitativnih metodah. Premisliti velja tudi o tem, kako, kdaj in v kakšne namene bi ene in druge vrste metod kombinirali med seboj.

Ko bomo na primer želeli pridobiti neko splošno sliko o obravnavani tematiki, ki jo želimo posplošiti na celotno populacijo (npr. udeležencev), bomo posegli po kvantitativnih metodah. Za bolj poglobljeno obravnavanje neke tematike (npr. motivacija udeležencev, ovire udeležencev pri izobraževanju) pa bomo poleg tega, da bomo pridobili splošno sliko, to lahko kombinirali z bolj poglobljenim kvalitativnim proučevanjem, ki nam bo omogočilo proučevanje globljih vzrokov, mnenj, stališč ipd.
 
Slike: Primeri metod, ki jih lahko uporabimo pri samoevalvaciji
 

Proces oblikovanja

Z izbiro metod, ki jih bomo uporabili za zbiranje podatkov in informacij, končamo pripravo samoevalvacijskega načrta.

V nadaljevanju navajamo nekaj priporočil za izbiro metod presojanja kakovosti.

Zbirka pripomočkov

Na Andragoškem centru Slovenije smo vam v pomoč pri oblikovanju standardov kakovosti za izpeljavo samoevalvacije v vaši izobraževalni organizaciji pripravili vodilo za oblikovanje samoevalvacijskega načrta. Dokument si lahko shranite na svoj računalnik ter ga dopolnite in oblikujete glede na vaše potrebe.