Področje: Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije

Opis področja

O notranjem sistemu kakovosti v izobraževalni organizaciji lahko govorimo takrat, ko različne dejavnosti, namenjene presojanju in razvijanju kakovosti, ne ostajajo zgolj na ravni projektov ali nepovezanih nalog, pač pa so del njene temeljne dejavnosti. Izobraževalna organizacija mora zato najprej poskrbeti za ustrezno organizacijsko infrastrukturo, finančne in druge vire ter usposobiti osebje, ki bo imelo poglavitno vlogo pri vzpostavitvi, vzdrževanju in razvoju notranjega sistema kakovosti.

Dejavniki/prvine, ki kažejo na to, da je notranji sistem kakovosti del dejavnosti izobraževalne organizacije, so lahko:
  • umeščenost notranjih procesov kakovosti v temeljne strateške dokumente,
  • redno pripravljena Letni načrt kakovosti in Letno poročilo o kakovosti,
  • oblikovana in delujoča skupina/komisija za kakovost,
  • delujoč svetovalec za kakovost,
  • obravnava vprašanj kakovosti na pedagoško-andragoških zborih,
  • zapisan notranji sistem kakovosti (listina kakovosti ali drug primerljiv dokument),
  • vzpostavljene spletne strani o kakovosti.

Kazalniki:

Umeščenost notranjih procesov kakovosti v temeljne strateške dokumente organizacije

Umeščenost notranjih procesov kakovosti v temeljne strateške dokumente organizacije

Poglej
Letni načrt kakovosti in letno poročilo o kakovosti

Letni načrt kakovosti in letno poročilo o kakovosti

Poglej
Komisija za kakovost

Komisija za kakovost

Poglej
Svetovalec za kakovost

Svetovalec za kakovost

Poglej
Obravnava vprašanj kakovosti na pedagoških/andragoških zborih

Obravnava vprašanj kakovosti na pedagoških/andragoških zborih

Poglej
Zapisan notranji sistem kakovosti – listina kakovosti ali drug primerljiv dokument

Zapisan notranji sistem kakovosti – listina kakovosti ali drug primerljiv dokument

Poglej
Spletne strani o kakovosti

Spletne strani o kakovosti

Poglej