Letni načrt kakovosti in letno poročilo o kakovosti

Namen

Pomemben vidik umeščenosti sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije je skrbno načrtovano delo za presojanje in razvijanje kakovosti v nekem časovnem obdobju ter natančno spremljanje, kako se načrtovano delo uresniči.

Kakovost je sicer del strateškega načrtovanja celotne organizacije, razumljivo pa je, da v strateških dokumentih vprašanj kakovosti ne moremo obravnavati podrobno in operativno, to vlogo imajo dokumenti, kot sta:
  • Letni načrt kakovosti in
  • Letno poročilo o kakovosti.
Rečemo lahko, da ta dva dokumenta predstavljata operacionalizacijo zapisanih besedil o kakovosti v srednjeročnih oziroma dolgoročnih razvojnih programih izobraževalne organizacije, kar prikazuje spodnja slika:
 

Opis

V tem sklopu navajamo nekatera priporočila o vsebinah, ki naj jih zajemata Letni načrt kakovosti in Letno poročilo o kakovosti:

Proces oblikovanja

Letni načrt kakovosti in Letno poročilo o kakovosti naj oblikujejo tisti, ki se v organizaciji najpogosteje in najbolj poglobljeno ukvarjajo z vprašanji nadaljnjega razvoja kakovosti. Oba dokumenta morata biti pripravljena pravočasno, tako da je mogoča o njiju razprava v kolektivu in da sta nato pred začetkom časovnega obdobja, za katero sta pripravljena, tudi formalno sprejeta. Naši predlogi, kako naj bi ti procesi potekali, so taki:
 

Zbirka pripomočkov

Besedili Letnega načrta kakovosti ter Letnega poročila o kakovosti lahko pripravite povsem po vaši želji in glede na potrebe ter razmere, ki veljajo v vaši organizaciji. Kljub temu pa smo vam v pomoč pripravili nekaj vodil, za katera pa vam priporočamo, da jih uporabljate smiselno in ob presoji, kaj je najboljše za vašo organizacijo.

Vodila, ki so vam na voljo:
 

Primeri dobre prakse

Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili primere zapisov Letnega načrta kakovosti in Letnega poročila o kakovosti v skladu s priporočili in vodili za pripravo teh dveh dokumentov. Primeri so prirejeni po resničnih zapisih ene ali več organizacij, ki so sodelovale pri projektu POKI.

V objavljenih primerih smo pripravili zapise za številne različne aktivnosti, ki jih bi lahko izvajala neka organizacija, zato so dokumenti razmeroma dolgi, pri vas pa verjetno v posameznem koledarskem letu ne bo toliko aktivnosti. Priporočamo vam, da primerjate oba dokumenta in si ogledate, kako se posamezne aktivnosti lahko načrtujejo in kako se nato poroča o njihovi izpeljavi.

Primeri naj vam bodo v pomoč pri oblikovanju vaših dokumentov, seveda pa jih boste oblikovali v skladu z vašimi možnostmi, potrebami in željami.