Področje: Opredeljevanje kakovosti

Opis področja

Procese opredeljevanja kakovosti opredeljujemo kot procese, v katerih zaposleni premišljujejo in opredeljujejo zanje (ali za izobraževalno organizacijo) značilne opredelitve kakovosti.

Premisliti je potrebno o tem, kdo sploh je tisti, ki naj sodeluje pri opredeljevanju kakovosti izobraževalne organizacije, pozneje pa tudi pri njenem presojanju in razvijanju. Izobraževalna organizacija mora poznati svoje interesne skupine.

Tudi vprašanja o poslanstvu, viziji in vrednotah sodijo med najpomembnejša vprašanja kakovosti. Gre za najpomembnejša vprašanja, ki si jih mora zastaviti vsaka organizacija: Kdo smo? Zakaj smo tu? Kaj počnemo? Kaj je za nas pomembno? Kje smo? Kaj želimo? Kako lahko dosežemo, kar želimo?

Sklop zajema naslednje dejavnike/prvine, ki kažejo na procese opredeljevanja kakovosti v izobraževalni organizaciji:
  • interesne skupine izobraževalne organizacije,
  • poslanstvo,
  • vizijo,
  • vrednote,
  • izjavo o kakovosti.

Kazalniki:

Interesne skupine izobraževalne organizacije

Interesne skupine izobraževalne organizacije

Poglej
Vrednote izobraževalne organizacije

Vrednote izobraževalne organizacije

Poglej
Poslanstvo izobraževalne organizacije

Poslanstvo izobraževalne organizacije

Poglej
Vizija izobraževalne organizacije

Vizija izobraževalne organizacije

Poglej
Izjava o kakovosti

Izjava o kakovosti

Poglej