Interesne skupine izobraževalne organizacije

Namen

Premisleka o tem, za kakšno kakovost se bo zavzemala in kako jo bo opredelila, izobraževalna organizacija ne more opraviti brez tistih skupin, ki so neposredno udeležene v njeni dejavnosti ali pa imajo v tej dejavnosti določen interes oziroma lahko vplivajo nanjo. Njihova mnenja, stališča in ocene je smiselno in celo nujno poznati ter jih uvrstiti v lastne opredelitve kakovosti.

Da bi se lahko pravilno odločili, katere skupine je smiselno uvrstili v procese opredeljevanja kakovosti, pozneje pa tudi v presojanje in razvijanje kakovosti, je treba premisliti o naslednjih vprašanjih:
  • Komu je namenjena skrb za kakovost v naši izobraževalni organizaciji?
  • Kdo je zainteresiran za razvoj kakovosti naše izobraževalne organizacije?
  • Kdo ocenjuje našo kakovost?
  • Kdo vpliva na raven kakovosti naše izobraževalne organizacije? 
  • Kdo omejuje razvoj naše kakovosti?
 
Slika: Interesne skupine izobraževalne organizacije

Opis

Interesne skupine opredeljujemo kot skupine, ki imajo kakršen koli neposreden ali posreden interes v dejavnosti, ki jo izpeljuje izobraževalna organizacija.

Raven kakovosti izobraževalne organizacije vpliva na interesno skupino, lahko pa interesna skupina vpliva na raven kakovosti v izobraževalni organizaciji.

V zvezi z vprašanji razvoja kakovosti izobraževalne organizacije, se pojavlja cela vrsta interesnih skupin, ki jim je kakovost namenjena, so zanjo zainteresirani, jo ocenjujejo, vplivajo nanjo ali jo omejujejo.

Proces oblikovanja

Raznolikost posameznikov, skupin in organizacij, ki sestavljajo interesne skupine v zvezi z razvojem kakovosti izobraževalne organizacije, zahteva, da že kmalu, ko se začnemo sistematično ukvarjati z vprašanji kakovosti, pripravimo pregled različnih interesnih skupin.

Temu sledi analiza interesnih skupin glede na njihove interese.

Zbirka pripomočkov

Na Andragoškem centru Slovenije smo vam v pomoč pri premislekih o interesnih skupinah vaše izobraževalne organizacije pripravili različna vodila. Dokumente si lahko shranite na svoj računalnik ter jih dopolnite in oblikujete glede na vaše potrebe.

Knjižna polica / Spletne povezave

Bolj podrobno lahko o interesnih skupinah preberete v publikaciji Kakovost kot (z)možnost, avtorice dr. Tanja Možina, od 66 do 98 strani.