Področje: Strokovna izhodišča

Opis področja

V spletni zbirki priporočil, pripomočkov in dobrih praks, ki smo jo poimenovali MOZAIK KAKOVOSTI,  so zajete prvine, ki se nanašajo na razvoj procesov umeščanja, opredeljevanja, presojanja in razvijanja kakovosti v izobraževalnih organizacijah, ki izpeljujejo izobraževanje odraslih. Zbirka je prvenstveno namnjena za uporabo v javno-veljavnem izobraževanju odraslih, pa tudi pri različnih oblikah neformalnega izobraževanja odraslih ter dejavnosti izobraževanja odraslih, ki so v javnem interesu.

Pristop za presojanje in razvijanje kakovosti izobraževanja odraslih, ki smo ga razvili na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji in ga opisuje spletna zbirka, je  izobraževalni organizaciji lahko v pomoč pri izoblikovanju lastnega notranjega sistema kakovosti.

Prvi sklop zajema predstavitev:
  • načel (izhodišč, vrednotnih predpostavk), na katerih je zasnovan prijem za presojanje in razvijanje kakovosti v izobraževalnih organizacijah za odrasle.
V nadaljnjih fazah razvoja spletne zbirke, bomo v tem sklopu objavljali tudi različne splošne vsebine s področja kakovosti. 

Kazalniki:

Strokovna izhodišča in načela za presojanje in razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih

Strokovna izhodišča in načela za presojanje in razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih

Poglej