Video

Mozaik kakovosti izobraževanja odraslih

Metoda zgledovanja v izobraževanju odraslih, Jasmina Orešnik Cunja

Razprava o rezultatih samoevalvacije, Milena Zorić Frantar

Samoevalvacijsko poročilo, dr. Tanja Možina

Načrtovanje samoevalvacije, dr. Tanja Možina

Razprava o vprašanjih kakovosti na andragoških zborih, Jasmina Orešnik Cunja

Akcijski načrt za razvoj kakovosti, Milena Zorić Frantar

Mozaik kakovosti izobraževanja odraslih