Video

Mozaik kakovosti izobraževanja odraslih
Slika naslovnice video vsebine: Vizija izobraževalne organizacije

Vizija izobraževalne organizacije, dr. Tanja Možina

Slika naslovnice video vsebine: Vrednote izobraževalne organizacije

Vrednote izobraževalne organizacije, dr. Tanja Možina

Slika naslovnice video vsebine: Poslanstvo izobraževalne organizacije

Poslanstvo izobraževalne organizacije, dr. Tanja Možina

Slika naslovnice video vsebine: Fokusne skupine pri presojanju in razvijanju kakovosti

Fokusne skupine pri presojanju in razvijanju kakovosti, Milena Zorić Frantar

Slika naslovnice video vsebine: Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih

Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih, Jasmina Orešnik Cunja

Slika naslovnice video vsebine: Metoda zgledovanja v izobraževanju odraslih

Metoda zgledovanja v izobraževanju odraslih, Jasmina Orešnik Cunja

Slika naslovnice video vsebine: Razprava o rezultatih samoevalvacije

Razprava o rezultatih samoevalvacije, Milena Zorić Frantar

Slika naslovnice video vsebine: Samoevalvacijsko poročilo

Samoevalvacijsko poročilo, dr. Tanja Možina

Slika naslovnice video vsebine: Načrtovanje samoevalvacije

Načrtovanje samoevalvacije, dr. Tanja Možina

Slika naslovnice video vsebine: Razprava o vprašanjih kakovosti na andragoških zborih

Razprava o vprašanjih kakovosti na andragoških zborih, Jasmina Orešnik Cunja

Slika naslovnice video vsebine: Akcijski načrt za razvoj kakovosti

Akcijski načrt za razvoj kakovosti, Milena Zorić Frantar

Slika naslovnice video vsebine: Kakovost ustvarjamo vsi

Mozaik kakovosti izobraževanja odraslih