Področje: Razvijanje kakovosti

Opis področja

Skrb za kakovost v izobraževalni organizaciji se ne konča s tem, da zberemo podatke in z uporabo teh presodimo, kakšna je kakovost na izbranem področju.

Procesi razvijanja kakovosti spodbujajo načrtovanje ukrepov za izboljšave in nove razvojne rešitve. S tem se spodbuja razvojna usmerjenost v izobraževalnih organizacijah.

Še preden se lotimo operativnega načrtovanja dejavnosti za razvoj kakovosti, je pomembno, da se za trenutek vrnemo k premisleku o tem, kaj je naše temeljno poslanstvo, kakšna vizija vodi naše dejavnosti in katere standarde kakovosti želimo dosegati.

Posamezne dejavnosti za kakovost, ki jih izpeljujemo, namreč niso same sebi namen, niti niso ena od druge neodvisne, pač pa morajo biti med seboj povezane in voditi k skupnemu cilju: uresničevanju temeljnega poslanstva in vizije izobraževalne organizacije.

V tem sklopu obravnavamo dve dejavnosti, ki kažeta na sistematično in načrtno delo pri razvoju kakovosti v izobraževalni organizaciji:
  • akcijski načrt za razvoj kakovosti,
  • vpeljevanje izboljšav kakovosti in spremljanje učinkov.

Kazalniki:

Akcijski načrt za razvoj kakovosti

Akcijski načrt za razvoj kakovosti

Poglej
Uvajanje izboljšav kakovosti in spremljanje

Uvajanje izboljšav kakovosti in spremljanje

Poglej