Akcijski načrt za razvoj kakovosti

Namen

Za premislek o tem, kako bomo naše dobro delo ohranjali in kje je treba vpeljati izboljšave v naše ravnanje, je pomembno, da ga opravimo načrtno in sistematično. Načrtno delo pri vpeljevanju novosti nam pomaga, da se zamisel o tem, kako bi lahko izboljšali kakovost našega dela, tudi zares uresniči.

Pri tem nam lahko pomaga instrument, ki smo ga poimenovali akcijski načrt za razvoj kakovosti.

Akcijski načrt za razvoj kakovosti je načrt ohranjanja dobrega ravnanja in vpeljevanja sprememb v ravnanje izobraževalne organizacije in delo zaposlenih, zato da bi uresničevali svoje poslanstvo in dosegali zastavljeno vizijo.

Je orodje/instrument za načrtovanje razvoja kakovosti, ki na podlagi opredeljenih standardov kakovosti in ugotovitev samoevalvacije opredeljuje aktivnosti za razvoj kakovosti, naloge in roke.
 
Slika: Z različnimi aktivnostmi za ohranjanje in razvoj kakovosti podpremo uresničevanje vizije. 
 

Opis

Pri načrtovanju akcijskega načrta za razvoj kakovosti premislimo o naslednjem:
  • katere so ugotovljene pomanjkljivosti, zaznane težave, razvojne priložnosti, ki nakazujejo potrebo po vpeljevanju izboljšav ali razvojnem delu na obravnavanem področju;
  • kaj bi kazalo vpeljati, narediti za razvoj kakovosti;
  • kdo bo skrbel za izpeljavo akcij, kdo bo pri tem sodeloval;
  • v kakšnih rokih je treba dokončati zastavljene akcije;
  • kako bomo spremljali in vrednotili izpeljavo začrtanih akcij.
 
Slika: Akcijski načrt za razvoj kakovosti
 

Proces oblikovanja

V nadaljevanju navajamo nekatera priporočila, ki so lahko v pomoč pri premislekih in načrtovanju posameznih prvin akcijskega načrta.

Elementi akcijskega načrta za razvoj kakovosti:
 

Zbirka pripomočkov

Na Andragoškem centru Slovenije smo vam v pomoč pri pripravi akcijskega načrta za razvoj kakovosti vaše organizacije pripravili pripomoček za oblikovanje akcijskega načrta za razvoj kakovosti. Dokument si lahko shranite na svoj računalnik ter ga dopolnite in oblikujete glede na vaše potrebe.

Primeri dobre prakse

Predstavljamo vam primer dobre prakse, akcijski načrt CIK Trebnje, kjer je jasno vidna povezava z ugotovitvami iz samoevalvacije, vanj pa so vključene tudi aktivnosti glede izobraževanja na daljavo, katerim so posvečali več pozornosti zaradi epidemije koronavirusne bolezni.
Primer Akcijskega načrta na Ljudski univerzi Velenje.
 
Preberite si zanimiv opis procesa oblikovanja in vpeljevanja dokumenta akcijskega načrta za razvoj kakovosti izobraževalne organizacije, ki so ga pripravili na Zasavski ljudski univerzi.

Video vsebine

V izobraževalnem videu predstavljamo, zakaj in kako pripravljamo akcijski načrt za razvoj kakovosti.
Razvijanje kakovosti zajema pripravo akcijskega načrta za razvoj kakovosti in vpeljavo izboljšav in predstavlja zadnjo fazo pri izpeljavi kroga kakovosti.
Predstavljeni so praktični napotki in pripomoček za pripravo akcijskega načrta za razvoj kakovosti.
Akcijski načrt za razvoj kakovosti