Zgodbe o kakovosti

Opis

Zgodbe so vir učenja, saj spodbujajo naše narativno mišljenje in nam s pomočjo pripovedi drugega lahko pomagajo tudi pri lastnem odločanju v različnih situacijah. Uporaba zgodbe na delovnem področju, ki je strokovno zahtevno, lahko deluje kot motivacijsko sredstvo. Zgodbe so lahko zelo ustrezen način razmišljanja in zbiranja podatkov tudi v procesih presojanja in razvijanja kakovosti, saj lahko povedo veliko več od skopih podatkov, do katerih se dokopljemo z anketami ali podobno (Kroflič, usposabljanje svetovalcev za kakovost, 2020).

Tako smo se v okviru skupne aktivnosti omrežja svetovalcev za kakovost Razvijanje kakovosti s pomočjo dobrih zgodb v letu 2020 odločili za spodbuditev učiteljev, ki delajo z odraslimi, torej z udeleženci izobraževanja odraslih, da zapišejo kratke reflektivne zapise o tem, kako sami spremljajo in skrbijo za to, da bi svoje delo opravljali kakovostno. Temeljno vodilo pri zapisu zgodb je bilo: 

Kaj lahko učitelj pove drugemu učitelju o svojem delu, izkušnjah, učenju in razmišljanjih o doseganju in izboljševanju svoje kakovosti?

Zbirali smo torej zgodbe učiteljev v izobraževanju odraslih o tem, kako se soočajo z vprašanji svoje kakovosti, kaj posameznemu učitelju pomeni njegova kakovost - kaj dela, da bi jo dosegel, s kakšnimi problemi se je pri tem srečeval in kako jih je reševal.

Upamo in si želimo, da bi s pomočjo teh zanimivih zgodb k tovrstnim premislekom spodbudili tudi druge učitelje in vse druge, ki se ukvarjate z izobraževanjem odraslih.

Vabljeni k branju!