O zbirki

Spletna zbirka priporočil, pripomočkov in dobrih praks, ki smo jo poimenovali MOZAIK KAKOVOSTI, je praktično usmerjena in povzema dosežke razvojnega dela, ki smo jih na Andragoškem centru Slovenije ustvarili skupaj s številnimi izobraževalnimi organizacijami, ki so vse od leta 2001 sodelovale pri projektih: Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanja – POKI, Svetovalci za kakovost, Ekspertna zunanja evalvacija, Zeleni znak kakovosti. Spletna zbirka v dobršnem delu zajema vsebine, ki so bile prvič javno predstavljene v tiskani publikaciji Mozaik kakovosti, katere avtorici sta Sonja Klemenčič in dr. Tanja Možina, vendar  te vsebine tudi nadgrajuje. V zbirki so predstavljene številne praktične rešitve, izdelki, pripomočki, ki so bili v praksi izobraževanja odraslih preizkušeni in so se izkazali za uporabne.

Mozaik kakovosti vsebuje pet vsebinskih sklopov in sicer:
 • strokovna izhodišča,
 • umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije,
 • opredeljevanje kakovosti,
 • presojanje kakovosti,
 • razvijanje kakovosti.
  
Posamezni sklop je zapisan tako, da kratkemu uvodu, v katerem je predstavljena vsebina, ki jo zajema, sledi opis prvin, ki jih lahko uvrstimo v notranji sistem kakovosti. Poimenovali smo jih kazalniki, saj kažejo na posamezne delčke mozaika, v katere se usmerimo, ko gradimo mozaik notranjega sistema kakovosti lastne izobraževalne organizacije.  Vsebina, na katero nas usmeri posamičen kazalnik, je strukturirana tako, da, kjer je to mogoče,  zajema:
 • namen,
 • opis,
 • proces oblikovanja,
 • pripomočke, obrazce ipd.
 • opis dobrih praks,
 • priporočene vire informacij, literaturo,
 • video vsebine,
 • drugo, (npr. fotografije, sheme ipd.)
  
Priporočila so oblikovana tako, da jih lahko uporabljajo izobraževalne organizacije, ki imajo že dobro razvite svoje notranje sisteme kakovosti, pa tudi tiste, ki so na tej poti šele na začetku in notranji sistem kakovosti šele vzpostavljajo.
 • Izobraževalna organizacija, ki že ima vzpostavljen notranji sistem kakovosti, lahko priporočila uporabi kot ček listo – s pomočjo te oceni, katere predstavljene prvine, prijeme, metode in pripomočke že sama uporablja, ali so morda takšni, ki jih še nima, pa bi lahko bili zanjo uporabni.
 • Izobraževalni organizaciji, ki notranjega sistema kakovosti še nima ali so dejavnosti, ki jih izpeljuje na tem področju, še nepovezane in nesistematične, so lahko priporočila pripomoček za vzpostavitev bolj sistematičnega dela na tem področju.