Poslanstvo izobraževalne organizacije

Namen

Poslanstvo organizacije je kratek in jedrnat opis bistva organizacije, ki drugim omogoča prepoznati, kaj organizacija počne in kako to počne, njenim zaposlenim pa daje občutek stabilnosti in jasne identitete.

Organizacija ob razmišljanju o svojem poslanstvu išče odgovore na vprašanja kot so:
  • Kdo smo in kdo so naši uporabniki?
  • S čim se ukvarjamo in zakaj?
  • Kakšne storitve zagotavljamo?
  • Kako te storitve izpeljujemo?

Zaposlenim in vsem drugim, ki jih organizacija kakor koli zanima, je zapis o poslanstvu v oporo z več vidikov:
  • zaposlenim daje smernice za načrtovanje in vrednotenje svojih dejanj in ravnanja,
  • drugim pa omogoča, da presodijo, ali se poslanstvo organizacije ujema z njihovimi vrednotami in prepričanji, ter na podlagi tega izberejo, ali se želijo in kako se želijo z njo povezati.

Ko organizacija ubesedi svoje poslanstvo in jasno izrazi svojo identiteto, sebi in svetu pokaže, kje je podobna drugim sorodnim organizacijam in kako se od njih razlikuje.
 
Slika: Premislek o poslanstvu izobraževalne organizacije

Opis

V organizacijah imajo ljudje pogosto zelo različne predstave o tem, kaj je temeljni smisel, namen ali bistvo organizacije. Razprava jim omogoči primerjati te predstave, jih osvetliti z različnih gledišč, kritično ovrednotiti, poiskati njihove stične točke in razlike ter tudi zavrniti in preprečiti nekonstruktivna, neučinkovita in škodljiva prepričanja.

Poglobljena razprava omogoča organizaciji razčistiti pojmovanja o tem, kaj dela, kaj naj bi delala, kako naj bi to počela, in kateri so njeni cilji.

Šele ko so v organizaciji ta pojmovanja razjasnjena, lahko vodstvo upravičeno zahteva usklajena prizadevanja za njihovo uresničevanje – če te jasnosti ni, pričakovanja o skupnih prizadevanjih prej ko ne temeljijo na napačni domnevi, da vsi ljudje organizacijo zaznavajo in razumejo enako, takšno razmišljanje pa navadno ne vodi k želenim izidom.

Dobra izjava o poslanstvu je preprosta, pa vendar močna in navdihujoča. Še tako jasno opredeljeno poslanstvo organizacije je neproduktivno, če ni dovolj zanimivo in energično, da motivira zaposlene.
 
Slika: Poslanstvo izobraževaln organizacije Javni zavod Cene Štupar
 

Proces oblikovanja

Opredeljevanje poslanstva je eden od večjih izzivov, ki se ga loti organizacija. Pri razmišljanju o tem, »za kaj se zavzema« organizacija, si lahko pomagamo z nekaterimi vprašanji:
  • V čem smo dobri?
  • Ali možnosti, ki smo jih izbrali, ustrezajo našim zmožnostim in željam?
  • Ali si s tem zagotavljamo zdrave temelje za dolgotrajno delo in navzočnost na »trgu«?

Vsa ta vprašanja so dobrodošla, odgovori nanje pa so lahko odlični kažipoti za usmerjanje široke in poglobljene razprave o poslanstvu.

Zbirka pripomočkov

Na Andragoškem centru Slovenije smo vam v pomoč pri pripravi poslanstva vaše organizacije pripravili različna vodila. Dokumente si lahko shranite na svoj računalnik ter jih dopolnite in oblikujete glede na vaše potrebe.

Primeri dobre prakse

Na Andragoškem centru Slovenije smo zbrali primere oblikovanih izjav o poslanstvu organizacij, ki so jih udeleženci pripravili v okviru programa usposabljanja za vpeljavo modela POKI v izobraževalno organizacijo.
Vir: Arhiv ACS.
Na ZIK Črnomelj so v letu 2022 ob otvoritvi prenovljenih prostorov, objavili tudi prenovljene vizijo, poslanstvo in vrednote. Zapisi krasijo steno, ki je dobro vidna prav vsem.

Video vsebine

Ko v organizaciji razmišljamo o temeljnih strateških usmeritvah, je poslanstvo organizacije prvo, na kar se moramo osredotočiti. Ko se pogovarjamo o poslanstvu, moramo premisliti, kdo smo, zakaj smo tukaj in zakaj smo skupaj, premislimo, s čim se ukvarjamo, zakaj in za koga delamo, kaj z našim delom prispevamo posameznikom in širši skupnosti. Predpogoj zato, da bodo ti pogovori uspešni, je da v organizaciji ustvarimo prostor zaupanja.
Poslanstvo izobraževalne organizacije