Vrednote izobraževalne organizacije

Namen

Vrednote so prepričanja o tem, kaj je pozitivno, zaželeno in cenjeno. Vrednote vodijo in usmerjajo naše delovanje – tako osebno ravnanje posameznikov kot delovanje skupin in organizacije. Zato je razjasnjevanje vrednot pogosto pomemben korak na poti k še boljšim dosežkom in uspešnosti organizacije.

Pri razmišljanju o vrednotah organizacije iščemo odgovor na vprašanje: kaj nam je pomembno?

Če ljudje v organizaciji začnejo razmišljati o svojih vrednotah in o vrednotah, ki naj bi jih najbolj cenila organizacija, začnejo samodejno razmišljati, kaj je zanje resnično pomembno pri delu.

Če pa sta njihovo delo in ravnanje kakor koli v nasprotju z njihovimi notranjimi vrednotami, ali če se njihove osebne vrednote močno razlikujejo od vrednot organizacije, lahko to povzroča stres, negativizem, pesimizem in celo jezo ter občutke frustriranosti – še en razlog, ki priča o tem, kako pomembno je v organizacijah sprožiti iskreno razpravo o vrednotah.
 
Slika: Skupne vrednote
 

Opis

Vrednote so pomembna prvina kulture vsake organizacije, njihovo prepoznavanje pa je ključ do uspešnosti organizacije.

Če ljudje jasno vedo, za kaj se njihova organizacija zavzema, če vedo, katere vrste in oblike vedenja in dela se ceni, se bodo laže odločili te vrednote podpirati tudi pri svojem delu in ravnanju.


Ko se v izobraževalni organizaciji pogovarjamo o vrednotah, se dotikamo bistvenih dilem:
  • Kaj je vodilo našega dela – čim boljše znanje udeležencev izobraževanja ali finančni učinek?
  • Kaj je prav – da odraslemu, ki je že zaposlen in pri delu pričakovano uspešen, nekoliko znižamo zahtevnost izobraževanja, da bo prišel do »papirja«, ker bi sicer izgubil zaposlitev, brez tega znižanja zahtevnosti pa verjetno ne bo uspešno dokončal izobraževanja?
  • Kolikšno šolnino zaračunavamo udeležencem in kaj zanjo posamezniku ponujamo?
  • Ali posamezniku, za katerega po strokovnih merilih vemo, da bo zelo težko uspešno dokončali izobraževanje, to povedati na začetku izobraževanja, ali pa mu pustiti, da to spozna sam po večletnem poskušanju?
  • Itn.

Proces oblikovanja

O vrednotah se lahko v organizaciji pogovarjamo na najrazličnejše načine.

Zbirka pripomočkov

Na Andragoškem centru Slovenije smo vam v pomoč pri oblikovanju in zapisu vrednot vaše organizacije pripravili različna vodila. Dokumente si lahko shranite na svoj računalnik ter jih dopolnite in oblikujete glede na vaše potrebe.

Primeri dobre prakse

Vrednote Omrežja svetovalnih središč ISIO so bile določene s skupnim dogovorom na 4. delavnici v okviru Usposabljanja za samoevalvacijo v ISIO 22. oktobra 2009,
Vir: Arhiv ACS, 2009.
Preberite si zanimiv opis procesa oblikovanja vrednot izobraževalne organizacije, ki so ga pripravili na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj.