Izjava o kakovosti

Namen

Že z opredeljenimi vrednotami, izjavo o poslanstvu in izjavo o viziji, daje izobraževalna organizacija pomembno sporočilo o tem, za kaj se zavzema, kaj je njena osrednja dejavnost in kaj lahko udeleženci, financerji in drugi partnerji od nje pričakujejo. Da bi te strateške usmeritve tudi zares zaživele in se uresničile, pa je priporočljivo, da izobraževalna organizacija lastne opredelitve kakovosti konkretizira.

Izjava o kakovosti vsebuje skupek standardov kakovosti, ki jih izobraževalna organizacija zagotavlja svojim uporabnikom. Z njo se izobraževalna organizacija zavezuje, katere standarde kakovosti bo zagotavljala svojim udeležencem, financerjem in vsem drugim partnerjem.

Izjava o kakovosti je namenjena zaposlenim, saj predstavlja nekakšno vodilo za ravnanje, hkrati pa je namenjena tudi vsem pomembnim drugim interesnim skupinam izobraževalne organizacije, saj pripoveduje o tem, kaj izobraževalna organizacija zagotavlja ali kaj lahko zainteresirani od nje pričakujejo.
 

Opis

Osrednji del izjave o kakovosti je sporočilo, katere standarde zagotavlja izobraževalna organizacija. Priporočamo, da izobraževalna organizacija v izjavo o kakovosti zapiše tiste standarde kakovosti, ki jih posebej neguje, izpostavlja in izpeljuje celo vrsto ukrepov, da jih zagotavlja v njihovi celosti.

Oblikovanje takih standardov je zelo zahtevno delo. Najslabše, kar bi se lahko zgodilo, je, da bi od nekod prepisali všečne standarde, potem pa bi nanje pozabili. Bistvo kakovosti namreč ni v lepo oblikovani izjavi o kakovosti, ki visi v vsaki predavalnici in avli izobraževalne organizacije, če za njo v resnici ni  kakovostnega ravnanja, ki ga obljublja. Izobraževalna organizacija bi s tem izgubila kredibilnost – morda tudi za stvari, ki bi jih delala dobro.

Priporočamo, naj ima izjava o kakovosti tele sestavine:
  • uvodno besedilo,
  • naslov,
  • zapisane standarde kakovosti,
  • informacijo o tem, kdo je izjavo sprejel,
  • podpise odgovornih oseb, ki so izjavo sprejele,
  • žig in logotip izobraževalne organizacije.
 
Slika: Izjava o kakovosti Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj

Proces oblikovanja

Oblikovanje standardov kakovosti, ki predstavljajo osrednji del izjave o kakovosti, je zahtevno strokovno opravilo, saj je treba poznati vsebino dela izobraževalne organizacije in metodologijo oblikovanja standardov kakovosti. V nadaljevanju navajamo nekaj priporočil za oblikovanje in uporabo izjave o kakovosti.

Zbirka pripomočkov

Na Andragoškem centru Slovenije smo vam v pomoč pri oblikovanju izjave o kakovosti pripravili različne pripomočke - vodila. Dokumente si lahko shranite na svoj računalnik ter jih dopolnite in oblikujete glede na vaše potrebe.
 

Primeri dobre prakse

V sklopu skupne aktivnosti Omrežja svetovalcev za kakovost v izobraževanju odraslih, se je Ljudska univerza Murska Sobota v letu 2013 odločila za oblikovanje Izjave o kakovosti.
Na ZIk Črnomelj so v letu 2022 prenovili Izjavo o kakovosti. Izjavo so objavili v prenovljenih prostorih, skupaj z Zelenim znakom kakovosti.