Svetovalec za kakovost

Namen

Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih je oseba z ustreznimi strokovnimi kompetencami, ki svetuje vsem, ki so v izobraževalni organizaciji vključeni v procese uvajanja in izpeljevanja samoevalvacije oz. svetuje v procesih opredeljevanja, presojanja in razvijanja kakovosti, da bi ti procesi potekali učinkovito in prinašali rezultate, ki bi omogočali nenehen razvoj kakovosti.
 
Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih opravlja tudi vlogo koordinatorja različnih aktivnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih v izobraževalni organizaciji in po dogovoru v skupini/komisiji za kakovost tudi izpeljuje dogovorjene aktivnosti. 
 

Slika: Kaj dela svetovalec za kakovost?

 

Opis

V nadaljevanju navajamo temeljne značilnosti svetovalnega dela za kakovost v izobraževalni organizaciji za odrasle.

Proces oblikovanja

V nadaljevanju prestavljamo postopek, kako oseba lahko postane svetovalec za kakovost v izobraževanju odraslih. 

Zbirka pripomočkov

Na Andragoškem centru Slovenije smo vam v pomoč pri oblikovanju formalnega sklepa o imenovanju svetovalca za kakovost pripravili vodilo, dokument si lahko shranite na svoj računalnik ter ga dopolnite in oblikujete glede na vaše potrebe.

Primeri dobre prakse

Na Andragoškem centru Slovenije smo vam v pomoč pri pripravi sklepa o imenovanju svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih v izobraževalni organizaciji pripravili primer sklepa o imenovanju svetovalca za kakovost.
Preberite si zanimiv opis procesa oblikovanja in vpeljave vloge svetovalke za kakovost, ki so ga pripravili na Zavodu za izobraževanje in kulturo Črnomelj.

Vabimo vas, da si ogledate video posnetek Dan kakovosti ZIK Črnomelj.

Knjižna polica / Spletne povezave

Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili temeljni koncept svetovalnega dela za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih. V Izhodiščih za delo svetovalcev za kakovost opredeljujemo temeljne pogoje za vzpostavitev in delovanje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih ter temeljne principe, vsebino in načine njihovega dela. Dokument si lahko ogledate na spodnji povezavi.

Po desetletnem delu s svetovalci za kakovost, ki so to vlogo vzpostavljali in jo uveljavljajo v izobraževalnih organizacijah, kjer so zaposleni, smo na Andragoškem centru Slovenije želeli ugotoviti, kako se je vloga svetovalca za kakovost uveljavila v praksi. Tako smo v letu 2017 izpeljali obsežno samoevalvacijo tako na ravni strokovne ekipe, ki je razvojno snovala in usmerjala delovanje omrežja svetovalcev za kakovost, kot tudi na ravni delujočih svetovalcev za kakovost v praksi izobraževanja odraslih. Samoevalvacijsko študijo o umeščenosti svetovalca za kakovost v delovanje organizacije, ki izvaja izobraževanje odraslih, najdete na spodnji povezavi.

Več o projektu Svetovalci za kakovost, o omrežju svetovalcev za kakovost, o možnostih vključitve v usposabljanja in spopolnjevanje za svetovanje za kakovost, ki ju vodi Andragoški center Slovenije, lahko preberete na spletni strani Omrežja svetovalcev za kakovost, ki je dostopna na povezavi http://kakovost.acs.si/svetovalci.
 

Video vsebine

V izobraževalnem videu je predstavljena posebna vloga v izobraževanju odraslih – vloga svetovalca za kakovost izobraževanja odraslih, ki je pobudnik ter povezovalni člen v organizaciji, ki si prizadeva za stalno skrb in razvoj na področju kakovosti.
Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih je oseba, ki v organizaciji načrtuje in koordinira različne aktivnosti za razvoj kakovosti na ravni zavoda. Njegova pomembna naloga je svetovanje vodstvu, zaposlenim in zunanjim sodelavcem pri načrtovanju in izpeljavi procesov kakovosti, pomoč pri umeščanju kakovosti v dejavnost organizacije podobno.
Svetovalec za kakovost izobraževanja odraslih