Obravnava vprašanj kakovosti na pedagoških/andragoških zborih

Namen

Dejavnosti presojanja in razvijanja kakovosti ne bodo učinkovite, če bodo ostale zgolj v mejah delovanja komisije za kakovost.

Pomembna strateška vloga vodstva izobraževalne organizacije je, da zagotovi, da bodo vprašanja kakovosti našla mesto na strokovnih srečanjih z zaposlenimi in z zunanjimi sodelavci.

S tem ko vprašanja kakovosti tudi formalno umestimo v obravnavo na pedagoške/andragoške zbore, strokovnim sodelavcem damo pomembno sporočilo o pomembni strateški prioriteti.

Obravnava vprašanj kakovosti na pedagoških/andragoških zborih je pomembna priložnost za vključitev strokovnih sodelavcev v dejavno delo pri ovrednotenju dosežkov spremljanja in v načrtovanje izboljšav kakovosti.
 

Slika: Razprava o vprašanjih kakovosti na andragoškem zboru v organizaciji CIK Trebnje. 

Opis

Priporočljivo je, da vodstvo, komisija za kakovosti in/ali svetovalec za kakovosti nekajkrat na leto na pedagoških/andragoških zborih strokovne sodelavce seznanijo z dejavnostmi pri skrbi za kakovost in z izidi teh dejavnosti.

Taka srečanja so dobra priložnost za obravnavo odprtih vprašanj, ki zadevajo kakovost dela izobraževalne organizacije, na primer pritožbe udeležencev, iskanje rešitev za določeno strokovno težavo, ki vpliva na kakovost, ipd. Tovrstne razprave so tudi priložnost, da se sodelavce seznani z izidi opravljenih presoj kakovosti ter spodbujajo premisleke o potrebnih in mogočih izboljšavah.
 

Slika: Razprava o samoevalvacijskem poročilu v organizaciji Doba.

Proces oblikovanja

Obravnava vprašanj o kakovosti na pedagoških/andragoških zborih in drugih strokovnih srečanjih naj ne bo stihijska in nenačrtovana. Priporočljivo je, da komisija za kakovost in/ali svetovalec za kakovost skupaj z vodstvom že ob pripravi letnega načrta svojega dela predvidi tudi obravnavo vprašanj kakovosti na pedagoških/andragoških zborih.

Priporočljivo je, da se obravnava vprašanj kakovosti uradno zapiše kot samostojna točka dnevnega reda, ki ga strokovni delavci dobijo z vabilom na pedagoški/andragoški zbor.

Dobro je, če ob predvideni točki obravnave sodelavcem vnaprej pripravimo gradivo, poudarimo dileme, odprta vprašanja.

Dogovori, sprejeti na pedagoškem/andragoškem zboru, pa naj najdejo svoje mesto v uradnem zapisniku, saj postanejo s tem uradno veljavni in to postane zaveza za njihovo uresničevanje. Pomembno je, da na naslednjem pedagoškem/andragoškem zboru preverimo, ali so bili dogovori uresničeni, in če ne, kaj so razlogi za to in kako jih bomo odpravili.

Zbirka pripomočkov

Na Andragoškem centru Slovenije smo vam v pomoč, pripravili pripomoček za načrtovanje in izpeljavo razprave na andragoških zborih. Dokument si lahko shranite na svoj računalnik ter ga dopolnite in oblikujete glede na vaše potrebe.

Primeri dobre prakse

Na Andragoškem centru Slovenije smo pripravili primer zapisnika z andragoškega zbora, na katerem je bila obravnavana tudi tematika kakovosti. Primer je prirejen po dejanskem zapisu ene ali več organizacij, ki so sodelovale pri projektu POKI. Primer naj vam bo v pomoč za oblikovanje tega zapisa v vaši organizaciji.
V priponki sta vam je lahko v pomoč primer vabila na andragoški zbor Ljudske univerze Velenje ter primer zapisnika z andragoškega zbora Ljudske univerze Velenje, na katerem je bila obravnavana tudi tematika kakovosti.

Video vsebine

V izobraževalnem videu so predstavljena strokovna priporočila, ki so vam lahko v pomoč pri načrtovanju in izpeljavi andragoškega zbora, na katerem želite obravnavati tudi vprašanja kakovosti.
V videu je s primeri ponazorjeno, kako načrtovati in pripraviti andragoški zbor, na katerem bi želeli, da med prisotnimi na zboru poteka tudi dejavna razprava o vprašanjih kakovosti.
Predstavljen je pripomoček za načrtovanje in izpeljavo razprave o kakovosti na andragoškem zboru.
Razprava o vprašanjih kakovosti na andragoških zborih