Spletne strani o kakovosti

Namen

Eden izmed učinkovitih načinov, ki jih ima izobraževalna organizacija na voljo, da zagotovi preglednost in informiranost javnosti o procesih presojanja in razvijanja kakovosti, so vzpostavljene spletne strani o kakovosti.

Spletne (pod)strani o kakovosti so namenjene:
  • zagotavljanju pregledanosti procesov kakovosti, ki jih izpeljuje izobraževalna organizacija;
  • informiranju zainteresirane javnosti o dejavnosti, ki jih izpeljuje za presojanje in razvijanje kakovosti; 
  • omogočanju sodelovanja interesnih skupin v razpravah o kakovosti s pomočjo na primer spletne knjige vtisov, pohval, spodbud, spletnih forumov ipd.
 

Slika: Spletne strani o kakovosti Ljudske univerze Murska Sobota


 

Opis

Dobro je, da izobraževalna organizacija na spletnih (pod)straneh sistematično objavlja različne informacije in dokumente, ki kažejo na njeno delo na področju kakovosti. V nadaljevanju navajamo nekatera priporočila, ki zadevajo strukturo in vsebino spletnih strani o kakovosti.

Proces oblikovanja

Pri oblikovanju ali prenovi spletnih strani o kakovosti moramo biti pozorni vsaj na tri vidike: vsebinski, tehnični in oblikovni vidik. Le to troje skupaj bo pripomoglo k vzpostavitvi spletnih strani o kakovosti, ki bodo za uporabnika privlačne, prijazne za uporabo in vsebinsko bogate in sporočilne.

Zbirka pripomočkov

Na Andragoškem centru Slovenije smo vam v pomoč pri pripravi spletnih strani o kakovosti vaše organizacije pripravili pripomočke: Pripomoček za samoevalvacijo spletnih strani o kakovosti in izobraževanju odraslih, Priporočeni standard kakovosti za predstavitev sistema notranjega presojanja in razvijanja kakovosti na spletu ter Vodilo za predstavitev sistema notranjega presojanja in razvijanja kakovosti na spletu. Dokumente si lahko shranite na svoj računalnik ter jih dopolnite in oblikujete glede na vaše potrebe.

Primeri dobre prakse

Preberite si zanimiv opis procesa oblikovanja in priprave spletnih strani o kakovosti, ki so ga pripravili na Ljudski univerzi Murska Sobota.
Objavljeni dokumenti so bili aktualni do leta 2020, po tem je bila stran prenovljena.