Izbira kazalnikov kakovosti

Namen

Potem, ko smo izbrali področje in podpodročja kakovosti, postopek oblikovanja samoevalvacijskega načrta nadaljujemo z izbiro kazalnikov kakovosti.
 
Preglednica: Izbira kazalnikov kakovosti
 

Opis

Kazalniki kakovosti nas podrobneje usmerijo v tiste vidike, ki natančneje opredeljujejo obravnavano področje. Potrebujemo jih, da bi z njimi podrobneje opisali vidike, katerih kakovost bomo presojali zato, da bi ugotovili, ali dosegamo zastavljeni standard kakovosti.

Če smo se na primer odločili, da bomo pri samoevalvaciji presojali kakovost podpornih dejavnosti, ki jih ponudimo udeležencem, nas bodo kazalniki kakovosti podrobneje usmerili v presojo postopkov informiranja in svetovanja udeležencev, učne pomoči, podpore z učnim gradivom ipd.

Proces oblikovanja

Priporočamo, da za vsako izbrano področje izberete ali opredelite največ 2 do 3 kazalnike kakovosti.

Zbirka pripomočkov

Na Andragoškem centru Slovenije smo vam v pomoč pri izbiri kazalnikov kakovosti za izpeljavo samoevalvacije v vaši izobraževalni organizaciji pripravili vodilo za oblikovanje samoevalvacijskega načrta. Dokument si lahko shranite na svoj računalnik ter ga dopolnite in oblikujete glede na vaše potrebe.

Knjižna polica / Spletne povezave

Na spletni strani o razvoju kakovosti v izobraževanju odraslih lahko dostopate do ZBIRK KAZALNIKOV KAKOVOSTI.
Spletni naslov:
http://kakovost.acs.si/
https://kakovost.acs.si/knjizna-polica