Področja in kazalniki kakovosti

Namen

Najpomembnejša odločitev, ki jo moramo sprejeti ob načrtovanju samoevalvacije, je, kaj bo predmet opazovanja – katere vidike delovanja izobraževalne organizacije bomo presojali. Glede na izhodiščni vsebinski okvir samoevalvacije lahko izluščimo vsaj dva možna prijema.
  • Samoevalvacija, katere zasnova izhaja iz zaznanih potreb in vprašanj: organizacija izhaja iz svojih potreb in želja, ko načrtuje samoevalvacijo. Zastavlja si vprašanja, za katere sama presodi, da so povezana s kakovostjo njenega dela, procesov in dosežkov.
  • Samoevalvacija, ki temelji na določenih kazalnikih kakovosti: organizacija izhaja iz vnaprej opredeljenih področij in kazalnikov kakovosti, ko načrtuje samoevalvacijo. Področja in kazalniki kakovosti so tedaj opredeljeni širše (na primer na nacionalni ravni), opredelijo jih določeni strokovni organi ali skupina, zajemajo pa temeljna področja, ki naj bi odločilno vplivala na kakovost procesov in postopkov v organizaciji.

Zbirke področij in kazalnikov kakovosti v izobraževanju odraslih so lahko izobraževalnim organizacijam v pomoč, ko se odločajo o področjih in kazalnikih kakovosti, ki jih bodo uvrstile v samoevalvacijo.

Opis

V nadaljevanju predstavljamo Zbirko kazalnikov kakovosti, ki smo jo v Sloveniji razvili posebej za opredeljevanje, presojanje in razvijanje kakovosti v izobraževanju odraslih.

Proces oblikovanja

Zbirka je zasnovana tako, da nam pomaga v različnih fazah načrtovanja in izpeljave presojanja kakovosti in načrtovanja izboljšav. Z njo si lahko pomagamo, ko:
 

Knjižna polica / Spletne povezave

Zbirke področij in kazalnikov kakovosti v izobraževanju odraslih naj vam bodo v pomoč, ko se boste odločali o področjih in kazalnikih kakovosti, ki jih boste uvrstili v samoevalvacijo.