Razprava o rezultatih samoevalvacije

Namen

Razprava o rezultatih samoevalvacije je eden izmed zelo pomembnih mejnikov v izvajanju samoevalvacije.
Temeljni namen te razprave je, da:
  • vsem sodelujočim omogočimo, da se seznanijo s potekom samoevalvacije, predvsem pa z ugotovitvami;
  • spodbudimo razpravo med sodelujočimi o dobrih dosežkih, ukrepih in procesih, ki so do njih pripeljali, in oblikujemo skupno zavezo, da bomo te dosežke skušali še izboljšati;
  • spodbudimo razpravo o slabših ali slabih izidih, o vzrokih zanje in o mogočih poteh, da bi razmere, postopke, ravnanja spremenili;
  • vsakemu sodelujočemu omogočimo, da dejavno prispeva k iskanju načinov boljšega ravnanja v prihodnosti;
  • komisija za kakovost spodbudi svoje sodelavce, da bi v naslednji fazi samoevalvacije, to je v fazi razvijanja kakovosti, dejavno sodelovali pri izpeljavi skupno dogovorjenih ukrepov za razvoj kakovosti.
 
Slika: Razprava o samoevalvacijskem poročilu na Ljudski univerzi Kočevje
 
 

Opis

V nadaljevanju povzemamo nekaj priporočil, povezanih s pripravo in izpeljavo razprave o kakovosti.

Proces oblikovanja

Priporočamo, da si komisija za kakovost pripravijo scenarij srečanja. Vsebin, ki naj bi jih obravnavali, je namreč precej in vse so zahtevne, zaradi tega se lahko kaj hitro zgodi, da posamezni del srečanja poteka preveč časa, zato bi bil lahko ogrožen poglavitni namen srečanja.
 
Slika: Prvi osnutek scenarija poteka razprave o samoevalvaciji
 

Zbirka pripomočkov

Na Andragoškem centru Slovenije smo vam v pomoč pri načrtovanju razprave o samoevalvacijskem poročilu pripravili dva pripomočka. Načrt za pripravo razprave o samoevalvacijskem poročilu in Priporočila za načrtovanje in izpeljavo razprave o samoevalvacijskem poročilu. Dokumenta si lahko shranite na svoj računalnik ter ju dopolnite in oblikujete glede na vaše potrebe.

Knjižna polica / Spletne povezave

V prispevku, objavljenem v Andragoških spoznanjih, je opisan namen sodelovanja pomembnih interesnih skupin pri presojanju in razvijanju kakovosti v izobraževalni organizaciji, še posebno v razpravah o kakovosti v kolektivu. Prispevek si lahko preberete na spodnji povezavi.

Video vsebine

V izobraževalnem videu so predstavljeni napotki, na kaj vse morate biti pozorni pri pripravi in izpeljavi razprave o rezultatih samoevalvacije v kolektivu. Podana so strokovna priporočila, kako pripraviti in izpeljati takšno razpravo.

Pri načrtovanju razprave o rezultatih samoevalvacije se nahajamo povsem na koncu faze presojanja kakovosti in počasi prehajamo v fazo načrtovanja razvijanja kakovosti.
Zato je to čas, ko rezultate in ugotovitve, ki smo jih zapisali v samoevalvacijskem poročilu, predstavimo vsem zaposlenim.

Na spletnem portalu Mozaik kakovosti boste poleg strokovnih napotkov našli tudi pripomoček Načrt za pripravo razprave o rezultatih samoevalvacije, ki ga lahko uporabite pri svojem delu.
Razprava o rezultatih samoevalvacije