Zbiranje podatkov in informacij

Namen

Potem ko smo na podlagi izbora metod pripravili ustrezne instrumente, je vse pripravljeno za to, da z njihovo pomočjo zberemo potrebne podatke in informacije.

Poglavitni namen zbiranja podatkov in informacij je, da sistematično in načrtno pridobimo odgovore na samoevalvacijska vprašanja. Zbrani podatki in informacije nam bodo v pomoč pri izpeljavi najpomembnejšega dela samoevalvacije, namreč presoji, koliko dosegamo zastavljene standarde kakovosti.
 
Slika: Zbiranje podatkov in informacij
 


 

Opis

Tako kot je veljalo za vse faze doslej, tudi za fazo zbiranja podatkov in informacij velja, da bo toliko učinkovitejša, kolikor bolj premišljeno in načrtno jo bomo izpeljali. Da bi takšno načrtnost zagotovili, je pomembno, da smo pozorni vsaj na dva pomembna dejavnika:
  • premisliti moramo različne organizacijske vidike izpeljave zbiranja podatkov in informacij;
  • najpomembnejše je, da o poteku zbiranja podatkov in informacij ustrezno obvestimo vse, ki bodo v tem procesu sodelovali na različne načine.

Proces oblikovanja

Priporočljivo je, da si pripravimo operativni načrt izpeljave zbiranja podatkov. Načrt izpeljave bo odvisen od izbrane metode. V nadaljevanju prikazujemo nekatere korake, ki jih moramo narediti, če smo se na primer odločili, da bomo izpeljali anketiranje.

Zbirka pripomočkov

Na Andragoškem centru Slovenije smo vam v pomoč pri izpeljavi te metode pripravili pripomoček za načrtovanje zbiranja podatkov in informacij. Dokument si lahko shranite na svoj računalnik ter ga dopolnite in oblikujete glede na vaše potrebe.

Primeri dobre prakse

Vabimo vas, da si preberete opis procesa oblikovanja in vpeljave Tedna kakovosti na Ljudski univerzi Jesenice, v okviru katerega organizacija na različne načine in z različnimi metodami zbira podatke in informacije o kakovosti. Vpeljavo Tedna kakovosti v organizaciji vidijo kot pozitiven ukrep za spremljanje in presojanje kakovosti njihovega dela. V opisu je tudi predstavljeno, kako so na Ljudski univerzi Jesenice dosegli, da kakovost vsako leto za pet dni postane osrednja tema njihovega delovnega procesa.
Vabimo vas, da si preberete opis procesa oblikovanja in vpeljave spremljanja povratne informacije o uspešnosti udeležencev praktičnega usposabljanja z delom (PUD) na Srednji zdravstveni šoli Celje. Na tej srednji šoli so sistematično pridobivanje povratnih informacij o uspešnosti udeležencev PUD vpeljali z namenom spremljanja vključevanja udeležencev v delovno okolje in za pridobivanje povratnih informacij delodajalca o kakovosti izpeljanega izobraževanja.