Kakovostno izobraževanje – zagotovljen uspeh udeležencev izobraževanja na karierni poti

Zgodba:
V Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana se poleg dijakov šolajo tudi odrasli udeleženci. Programi so namenjeni vsem, ki si zaradi potreb na delovnem mestu želijo razširiti znanje z določenega področja, pridobiti prekvalifikacijo za drug zanimiv poklic oziroma izobrazbo. Tako si udeleženci povečajo zaposlitvene možnosti. Namenjeni so tudi tistim, ki so opustili redno izobraževanje in želijo pridobiti ustrezno poklicno oziroma strokovno izobrazbo.

Večji del svoje triintridesetletne poklicne poti sem usmerila v izobraževanje mladine in odraslih. Izobraževanje odraslih se pomembno razlikuje od izobraževanja mladine. Odrasli udeleženci že imajo nekatere izkušnje, imajo natanko določene cilje in jasna pričakovanja, kaj želijo od izobraževanja, ter nekatere osebne interese. Pri poučevanju odraslih se trudim, da bi ustvarila razmišljajoče okolje, ki je zasnovano na realnih okoliščinah in skrbnem vključevanju v resnično delovno okolje, v katerem bodo udeleženci po dokončanem šolanju nadaljevali svojo poklicno pot. Trudim se, da je pristop do posameznikov individualen, da upoštevam njihovo že pridobljeno znanje, da imajo na voljo ustrezno prirejeno gradivo in seveda, da sem jim na voljo, kadar me potrebujejo. Pri ugotavljanju in zadovoljevanju izobraževalnih potreb ter razvoju novih izobraževalnih programov je temeljnega pomena sodelovanje s podjetji. Dijaki srednjih poklicnih in srednjih strokovnih šol preživijo del svoje izobraževalne poti v podjetjih. Cilj praktičnega usposabljanja je vpeljava teoretičnega znanja v prakso. Za večino slušateljev pomeni praktično usposabljanje prvi stik z realnim okoljem.

Kot zgled dobrega sodelovanja naj navedem tale primer. Pred nekaj leti sem imela udeleženca, ki je imel končano poklicno šolo. Bil je zaposlen v eni izmed naših največjih pekarn v Sloveniji. Ker je bil priden in željan znanja, ga je podjetje poslalo na šolanje. Pristop učiteljev in znanje, ki si ga je pridobil med šolanjem, sta ga tako navdušila, da se je po končani poklicni maturi vpisal kot izredni študent k nam na višjo strokovno šolo. Tudi to je končal z odliko. Danes je vodja celotne proizvodnje. Ni pozabil, kako pomembno je, da se zaposleni nenehno izobražujejo. Zdaj je v takšni vlogi, da sam pošilja svoje sodelavce na šolanje. Naši udeleženci si vsako leto ogledajo proizvodni proces v pekarni. Sprejme nas in s ponosom pove, kako je potekalo izobraževanje. Zmeraj poudari, kako velika je bila vloga učiteljev. Razlage niso bile suhoparne, temveč so učitelji v teorijo nenehno vnašali primere iz prakse. Učenje je velikokrat potekalo tudi individualno, tako da je bilo povsem prilagojeno prejšnjemu znanju, potrebam in interesom udeležencev. Učitelji so bili na voljo tudi zunaj ur, ki so bile namenjene pedagoškemu delu. Med nekaterimi učitelji in slušatelji so se spletle vezi, ki so ostale trdne tudi po končanem izobraževanju. Če ne bi bilo izobraževanja odraslih in odličnega strokovnega osebja, ki mu je med šolanjem dajalo vso potrebno podporo, ga ne bi bilo nikoli na tem delovnem mestu. Je pravi ambasador naše šole.
Vsak izmed nas, ki poučujemo v izobraževanju odraslih, si želi, da bi imeli še veliko takšnih zgodb. Že zdaj jih ni malo, sem pa prepričana, da jih bo vsako leto več.
Marija Kostadinov - Biotehniški izobraževalni center Ljubljana