Metoda analize SWOT

Namen

Odličen pripomoček pri samoevalvaciji je lahko tudi metoda analize SWOT. To je postopek samoocenjevanja določenega procesa ali pojava, ki nas s svojo večdimenzionalnostjo usmerja v kompleksno razmišljanje o tem pojavu ali procesu.
 
Slika: SWOT analiza
 

Opis

Analiza SWOT je strateška analitična metoda, ki se uporablja za analizo stanja v organizaciji ali dejavnosti in kot pripomoček pri načrtovanju razvoja.

Pri pripravi analize SWOT izhajamo iz temeljnih ciljev dejavnosti ter analiziramo notranje in zunanje dejavnike, ki kažejo na uspešnost te dejavnosti oziroma vplivajo na njeno kakovost in razvoj.

Proces oblikovanja

Za izpeljavo metode analize SWOT na videz ne potrebujemo posebnega instrumentarija, ker ga vsebuje že metoda sama, ki se ukvarja z iskanjem odgovorov na to, kje so naše prednosti in slabosti in s kakšnimi priložnostmi ali nevarnostmi se lahko srečamo v okolju.

Vendar je to le ogrodje, uporabno za vse najrazličnejše primere, ko je mogoče uporabiti to metodo. Kadar jo uporabljamo pri samoevalvaciji, in to pri presojanju kakovosti (pri razvoju kakovosti bi bilo to drugače), moramo opredeliti »polje« našega presojanja. Včasih nam bodo za to zadostovala že kar naša samoevalvacijska vprašanja, vedno pa ne bo tako.

Zbirka pripomočkov

Na Andragoškem centru Slovenije smo vam v pomoč pri izpeljavi te metode pripravili pripomoček za analizo SWOT. Dokument si lahko shranite na svoj računalnik ter ga dopolnite in oblikujete glede na vaše potrebe.