Metoda anketiranja

Namen

Metoda anketiranja sodi med kvantitativne metode. To je postopek zbiranja podatkov, pri katerem postavljamo ustreznim osebam vprašanja, ki se nanašajo na podatke, ki jih želimo zbrati. Glede na način poznamo: osebno, telefonsko, poštno in spletno anketiranje.

Z vidika vsebine z metodo anketiranja najpogosteje zbiramo predvsem naslednje podatke in informacije:
  • podatke o objektivnih dejstvih in dogajanjih (npr. spol, starost, izobrazba)
  • podatke o željah, mnenjih, stališčih in interesih anketiranih oseb (npr. mnenja o ustreznosti uporabljenih metod, zadovoljstvo s pridobljenim znanjem)

 
Slika: Anketiranje
 

Opis

Preden se odločimo za uporabo metode anketiranja, je priporočljivo, da premislimo o prednostih in pomanjkljivostih/ovirah pri uporabi te metode.

Prednosti
  • Z anketo lahko pridemo do podatkov, informacij, stališč, ki so nam drugače nedostopni.
  • Metoda je ekonomična, saj lahko pridemo v zelo kratkem času do velikega števila podatkov in informacij.
  • Z enim anketiranjem lahko zajamemo večje število anketirancev.

Pomanjkljivosti/ovire
  • Epistemološke težave: nastanejo zaradi različne strokovne usposobljenosti anketirancev.
  • Psihološke težave: nastanejo, ker je anketo težko prilagoditi vsem anketirancem. Nekaterim se zdijo vprašanja težka, drugim lahka. Anketo je treba prilagoditi tako, da jo razumejo vsi anketiranci.
  • Družbene težave: nastanejo zaradi prizadevanj anketirancev, da bi odgovarjali v skladu z družbenimi normami/družbeno sprejemljivimi vrednotami. To težavo najlaže rešimo z anonimno anketo in posrednimi vprašanji.

Proces oblikovanja

Če se odločimo za to metodo, je treba pripraviti anketni vprašalnik.

Zbirka pripomočkov

Primere oblikovanih anketnih vprašalnikov za merjenje zadovoljstva udeležencev si lahko ogledate v priročniku Merjenje zadovoljstva udeležencev v izobraževanju odraslih, ki se nahaja v zavihku Knjižna polica.

Na Andragoškem centru Slovenije smo vam v pomoč pri izpeljavi metode anketiranja pripravili priporočila za oblikovanje anketnih vprašanj, vodilo za strukturiranje anketnega vprašalnika ter primere merskih lestvic. Dokumente si lahko shranite na svoj računalnik ter jih dopolnite in oblikujete glede na vaše potrebe.

Primeri dobre prakse

Zadovoljstvo udeležencev izobraževanja je eden izmed najpomembnejših dejavnikov pri presojanju in razvijanju kakovosti izobraževalnih organizacij. Na Andragoškem centru Slovenije smo vam v pomoč pri izpeljavi metode anketiranja pripravili 4 primere vprašalnikov za merjenje zadovoljstva udeležencev v izobraževanju odraslih. Dokumente si lahko shranite na svoj računalnik ter jih dopolnite in oblikujete glede na vaše potrebe.

Knjižna polica / Spletne povezave

Primere oblikovanih anketnih vprašalnikov za merjenje zadovoljstva udeležencev si lahko ogledate v priročniku Merjenje zadovoljstva udeležencev v izobraževanju odraslih.