Metoda vodenega pogovora

Namen

V izobraževanju se precej pogosto uporablja metoda vodenega pogovora (vodenega intervjuja). Metodo vodenega pogovora uvrščamo med kvalitativne metode.
 
Slika: Vodeni pogovor
 

Opis

Poznamo strukturirani, polstrukturirani in nestrukturirani vodeni pogovor.

Proces oblikovanja

Pri metodi vodenega pogovora je veliko postopkov enakih, kot pri pripravi anketnih vprašalnikov. Najprej razmislimo, koliko instrumentov potrebujemo, o čemer se odločamo na podlagi vrste subjektov, ki jih želimo intervjuvati.
Ko ugotovimo, koliko različnih vprašalnikov potrebujemo za vodenje pogovora, začnemo oblikovati posamezne vprašalnike. Najprej se odločimo, ali bomo pri pogovoru uporabljali opomnik za nestrukturirani, polstrukturirani ali strukturirani pogovor.

Pomemben je premislek o številu vprašanj, ki jih bomo uporabili v vodenem pogovoru. Praviloma na vsa vprašanja v pogovoru vprašani odgovarja več kot v anketi; tisti pa, ki zastavlja vprašanja, pogosto v pogovoru postavlja še podvprašanja, da natančneje razjasni odgovore vprašanega. Vse to pa zahteva čas, zato je dobro, da nimamo pripravljenih preveč vprašanj.

Priporočljivo je, da se pred pravim intervjuvanjem opravi preskus instrumentov in se jih dopolni, če se izkaže, da je to potrebno.

Zbirka pripomočkov

Na Andragoškem centru Slovenije smo vam v pomoč pri izpeljavi metode vodenega pogovora pripravili priporočila za izpeljavo le-te. Dokument si lahko shranite na svoj računalnik ter ga dopolnite in oblikujete glede na vaše potrebe. Oglejte si tudi priporočila za oblikovanje vprašanj pri Metodi anketiranja - tam zapisana priporočila veljajo tudi pri oblikovanju vprašanj za vodene pogovore.

Primeri dobre prakse

Primere opomnikov za vodene pogovore z različnimi ciljnimi skupinami smo pripravili s pomočjo več opomnikov, ki so nastali Andragoškem centru Slovenije v okviru različnih razvojnih nalog. Vir: Arhiv ACS.
 
Ljudska univerza Sežana je v okviru projekta POKI - Ponudimo odraslim ka­kovostno izobraževanje, oblikovala opomnik za pogovor z organizatorjem izobraževanja odraslih. Vir: Arhiv ACS.
Primera vprašalnika za voden strukturiran pogovor (intervju) z učitelji in organizatorjem izobraževanja na področju formalnih in javnoveljavnih izobraževalnih programov, so pripravili na Ljudski univerzi Velenje.