Področja kakovosti za samoevalvacijo

Namen

V prvi fazi načrtovanja samoevalvacije se moramo vprašati, kaj bo predmet samoevalvacije. V tej fazi se odločamo o tem, katere vidike kakovosti bomo v samoevalvaciji presojali in razvijali.

Glej tudi sklop: Zbirka področij in kazalnikov kakovosti v izobraževanju odraslih.
 
Slika: Področja kakovosti, ki jih lahko izberemo za samoevalvacijo
 

Opis

Pomembno je, da področij za samoevalvacijo ne izbiramo na pamet – brez tehtnega premisleka, še posebno pa je pomembno, da so naše odločitve utemeljene s podatki, argumenti, okoliščinami, ki narekujejo poglobljeno samoevalvacijo na določenem področju.

Priporočljivo je, da v enem samoevalvacijskem ciklu, ki ga izpeljujemo za obdobje dveh do treh let, zajamemo v presojo eno ali dve področji, in ne več.

To še posebno velja, ko izobraževalna organizacija še nima veliko izkušenj s samoevalvacijo. Pozneje, ko ima že vzpostavljen notranji sistem kakovosti in več izkušenj, pa lahko hkrati poseže tudi na več področij; vendar ni dobro, če se ob tem ujame v past, da bi širši obseg vključenih področij zmanjšal poglobljenost samoevalvacije.

 

Proces oblikovanja

Ob odločanju o izbiri področij kakovosti je smiselno upoštevati nekatere dejavnike, kot so:
  • strateške usmeritve in cilje v različnih evropskih in nacionalnih dokumentih, ki vplivajo na razvoj izobraževanja odraslih oziroma bi se izobraževanje odraslih moralo nanje odzvati z novimi razvojnimi dejavnostmi;
  • ugotovitve, mnenja, stališča, pobude, ki jih izobraževalna organizacija pridobiva v pogovorih z zunanjimi partnerji;
  • informacije, mnenja, stališča in pobude, ki jih podajajo strokovni kolegi;
  • statistične podatke, ki kažejo na spremembe v demografski, zaposlitveni ali kateri drugi strukturi v okolju; to zahteva vnovični premislek o izobraževanju, ki se že izpeljuje, oziroma kaže na potrebo po razvoju novih programov, prijemov, vključevanju novih skupin udeležencev ipd.; 
  • že evidentirane predloge, mnenja, pritožbe udeležencev ali drugih pomembnih interesnih skupin idr.

Zbirka pripomočkov

Na Andragoškem centru Slovenije smo vam v pomoč pri izbiri področij kakovosti za izpeljavo samoevalvacije v vaši izobraževalni organizaciji pripravili vodilo za oblikovanje samoevalvacijskega načrta. Dokument si lahko shranite na svoj računalnik ter ga dopolnite in oblikujete glede na vaše potrebe.

Knjižna polica / Spletne povezave

Na spletni strani o razvoju kakovosti v izobraževanju odraslih lahko dostopate do ZBIRK KAZALNIKOV KAKOVOSTI.
Spletni naslov:
https://kakovost.acs.si/
https://kakovost.acs.si/knjizna-polica