Metoda zgledovanja

Namen

Metodo zgledovanja lahko opredelimo kot metodo, ki omogoča učenje in razvoj v lastni izobraževalni organizaciji, z vpogledom v najboljšo prakso delov lastne organizacije ali drugih organizacij in zgledovanjem po njih pri izboljševanju lastne kakovosti.

Gre za proučevanje prakse najboljših organizacij z namenom učenja iz takšne prakse ter njen smiselni prenos in uporaba v lastni organizaciji.
 
Slika: Zgledovanje 
 

Opis

Zgledovanje je lahko notranje ali zunanje.

Proces oblikovanja

Ko smo pri nekom na obisku, posebno če je to organizacija, ki jo poznamo ali pa nam je zelo sorodna, lahko pogovor na obisku kaj hitro zaide na mnoge teme, na teme, ki so morebiti v tistem času aktualne, ipd. Lahko bi se nam zgodilo, da bi se na zgledovalnem obisku veliko pogovarjali in si ogledali veliko stvari, po vrnitvi domov pa bi ugotovili, da nismo izvedeli veliko tistega, kar je bil sicer povod za organizacijo zgledovalnega obiska.
Zato potrebujemo vnaprej pripravljen nabor vprašanj, ki izhajajo iz samoevalvacijskih vprašanj oziroma temeljijo na ciljih samoevalvacije.

Nabor vprašanj lahko pripravimo šele potem, ko vemo, s kom se bomo pogovarjali.  Praviloma je to več naborov vprašanj, za vsakega sogovornika posebej, lahko pa vsem postavljamo ista vprašanja, pri čemer pa moramo biti pozorni, da ne bo videti, kot da preverjamo resničnost izjav enega sogovornika pri drugem.

Vprašanja naj bodo odprtega tipa, saj bomo tako imeli največ koristi od zgledovanja. Pripravljeni moramo biti, da bomo znali postavljati tudi podvprašanja, zato je mogoče dobro, če si pripravimo pri posameznih vprašanjih še majhen opomnik z mogočimi podvprašanji.

Pri oblikovanju vprašanj za zgledovalni obisk se moramo zavedati, da pripravljamo vprašanja gostitelju, mi bomo le gostje. Zato naj vprašanja ne bodo vsiljiva, ne sprašujmo podrobnosti, ki bi utegnile biti poslovna skrivnost, ne drezajmo v tisto, kar bi utegnilo biti za gostitelja neprijetno.

Primeri dobre prakse

Na Andragoškem centru Slovenije smo vam v pomoč pri načrtovanju in izpeljavi metode zgledovanja pripravili primere načrtovanja in izpeljave metode zgledovanja.
Pri pregledu letošnjih vlog za Zeleni znak za kakovost, smo opazili primere dobre prakse pri Ljudski univerzi Gornja Radgona, zato smo jih prosili, za njihovo objavo. V priponkih lahko vidite primer dobre prakse, kako se pripraviti, izpeljati in zaključiti zgledovalni obisk v organizaciji.

Knjižna polica / Spletne povezave

Korake pri načrtovanju in izpeljavi metode zgledovanja si lahko preberete v priročniku Metoda zgledovanja pri presojanju in razvijanju kakovosti v izobraževanju odraslih.

Video vsebine

V izobraževalnem videu so predstavljene temeljne informacije o zgledovanju – kvalitativni metodi za izpeljavo evalvacije.

Zgledovanje je sistematičen proces proučevanja kakovosti delovanja organizacij, znanih po najboljši praksi, z namenom, da bi izboljšali delovanje svoje organizacije. Zgledovanje omogoča učenje in razvoj.

V videu so predstavljena strokovna priporočila, kako se zgledovanje načrtuje in praktično izpelje. Izvedeli boste tudi, kje najdete praktične pripomočke za uporabo te metode. Predstavljenih je tudi nekaj primerov uporabe metode zgledovanja iz prakse organizacij za izobraževanje odraslih, po katerih se lahko zgledujete tudi sami.
Metoda zgledovanja v izobraževanju odraslih