Seznam dobrih praks

Dobra praksa Organizacija Področje Kazalnik
Listina kakovosti LU Ajdovščina LU Ajdovščina Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Zapisan notranji sistem kakovosti – listina kakovosti ali drug primerljiv dokument
Objavljena izjava o kakovosti Ljudske univerze Murska Sobota Ljudska univerza Murska Sobota Opredeljevanje kakovosti Izjava o kakovosti
Primer samoevalvacijskega načrta, ki so ga pripravili na LU Murska Sobota LU Murska Sobota Presojanje kakovosti Načrtovanje samoevalvacije
Primer nove celostne podobe - letak Zasavske ljudske univerze Zasavska ljudska univerza Razvijanje kakovosti Uvajanje izboljšav kakovosti in spremljanje
Primer nove celostne podobe - ležeč dopis Zasavske ljudske univerze Zasavska ljudska univerza Razvijanje kakovosti Uvajanje izboljšav kakovosti in spremljanje
Primer nove celostne podobe - pokončen dopis Zasavske ljudske univerze Zasavska ljudska univerza Razvijanje kakovosti Uvajanje izboljšav kakovosti in spremljanje
Primer nove celostne podobe - potrdilo Zasavske ljudske univerze Zasavska ljudska univerza Razvijanje kakovosti Uvajanje izboljšav kakovosti in spremljanje
Primer nove celostne podobe - ppt predloga Zasavske ljudske univerze Zasavska ljudska univerza Razvijanje kakovosti Uvajanje izboljšav kakovosti in spremljanje
Primer nove celostne podobe - zgibanka Zasavske ljudske univerze Zasavska ljudska univerza Razvijanje kakovosti Uvajanje izboljšav kakovosti in spremljanje
Primer sklepa o imenovanju komisije za kakovost Andragoški center Slovenije Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Komisija za kakovost
Komisija za kakovost na Zasavski ljudski univerzi Zasavska ljudska univerza Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Komisija za kakovost
Primeri oblikovanih vrednot Omrežja svetovalnih središč ISIO Andragoški center Slovenije Opredeljevanje kakovosti Vrednote izobraževalne organizacije
Objava vrednot, vizije in poslanstva v prostorih ZIK Črnomelj ZIK Črnomelj Opredeljevanje kakovosti Vrednote izobraževalne organizacije
Primeri oblikovanih izjav o poslanstvu Andragoški center Slovenije Opredeljevanje kakovosti Poslanstvo izobraževalne organizacije
Primeri oblikovanih izjav o viziji Andragoški center Slovenije Opredeljevanje kakovosti Vizija izobraževalne organizacije
Oblikovanje vizije na ZIK Črnomelj ZIK Črnomelj Opredeljevanje kakovosti Vizija izobraževalne organizacije
Objava poslanstva, vizije in vrednot v prostorih ZIK Črnomelj ZIK Črnomelj Opredeljevanje kakovosti Vizija izobraževalne organizacije
Objava članka o viziji v lokalnem časopisu ZIK Črnomelj Opredeljevanje kakovosti Vizija izobraževalne organizacije
Izjava o kakovosti Ljudske univerze Murska Sobota Ljudska univerza Murska Sobota Opredeljevanje kakovosti Izjava o kakovosti
Oblikovanje izjave o kakovosti na Ljudski univerzi Murska Sobota Ljudska univerza Murska Sobota Opredeljevanje kakovosti Izjava o kakovosti
Vizija, poslanstvo in vrednote ter izjava kakovosti, objavljene v prostorih organizacije Ljudska univerza Murska Sobota Ljudska univerza Murska Sobota Opredeljevanje kakovosti Izjava o kakovosti
Akcijski načrt za razvoj kakovosti na Zasavski ljudski univerzi Zasavska ljudska univerza Razvijanje kakovosti Akcijski načrt za razvoj kakovosti
Uvajanje izboljšav kakovosti in spremljanje – Primer načrtovanja in uvajanja nove celostne podobe na Zasavski ljudski univerzi Zasavska ljudska univerza Razvijanje kakovosti Uvajanje izboljšav kakovosti in spremljanje
Opis primera samoevalvacijskega načrta Ljudske univerze Murska Sobota LU Murska Sobota Presojanje kakovosti Načrtovanje samoevalvacije
Primeri oblikovanih standardov kakovosti Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Standardi kakovosti
Primer ček liste za izpeljavo metode opazovanja Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Metoda opazovanja
Oblikovanje vrednot na ZIK Črnomelj ZIK Črnomelj Opredeljevanje kakovosti Vrednote izobraževalne organizacije
Spletne strani o kakovosti na Ljudski univerzi Murska Sobota LU Murska Sobota Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Spletne strani o kakovosti
Zaslonska slika spletne strani LU Murska Sobota LU Murska Sobota Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Spletne strani o kakovosti
Primer načrta za zbiranje podatkov in informacij, ki so ga pripravili na LU Murska Sobota LU Murska Sobota Presojanje kakovosti Načrtovanje samoevalvacije
Listina kakovosti AZ Maribor AZ Maribor Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Zapisan notranji sistem kakovosti – listina kakovosti ali drug primerljiv dokument
Listina kakovosti B&B B&B Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Zapisan notranji sistem kakovosti – listina kakovosti ali drug primerljiv dokument
Listina kakovosti LU Velenje LU Velenje Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Zapisan notranji sistem kakovosti – listina kakovosti ali drug primerljiv dokument
Listina kakovosti Cene Štupar Cene Štupar Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Zapisan notranji sistem kakovosti – listina kakovosti ali drug primerljiv dokument
Listina kakovosti IC Geoss IC Geoss Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Zapisan notranji sistem kakovosti – listina kakovosti ali drug primerljiv dokument
Listina kakovosti Zasavska LU Zasavska LU Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Zapisan notranji sistem kakovosti – listina kakovosti ali drug primerljiv dokument
Listina kakovosti ZIK Črnomelj ZIK Črnomelj Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Zapisan notranji sistem kakovosti – listina kakovosti ali drug primerljiv dokument
Primer vprašalnika za učitelje, LU Jesenice, 2013 Ljudska univerza Jesenice Presojanje kakovosti Zbiranje podatkov in informacij
Primer vprašalnika za udeležence, LU Jesenice, 2013 Ljudska univerza Jesenice Presojanje kakovosti Zbiranje podatkov in informacij
Primer ankete za predavatelje, LU Jesenice, 2014 Ljudska univerza Jesenice Presojanje kakovosti Zbiranje podatkov in informacij
Primer ankete za udeležence, LU Jesenice, 2014 Ljudska univerza Jesenice Presojanje kakovosti Zbiranje podatkov in informacij
Primer obrazca za hospitacije, LU Jesenice, 2015 Ljudska univerza Jesenice Presojanje kakovosti Zbiranje podatkov in informacij
Primer obrazca za oceno uspešnosti na PUD in primeri izpolnjenih ocenjevalnih listov, ki so jih izpolnili delodajalci, SZŠ Celje Srednja zdravstvena šola Celje Presojanje kakovosti Zbiranje podatkov in informacij
Teden kakovosti na Ljudski univerzi Jesenice Ljudska univerza Jesenice Presojanje kakovosti Zbiranje podatkov in informacij
Povratna informacija o uspešnosti udeležencev PUD na Srednji zdravstveni šoli Celje Srednja zdravstvena šola Celje Presojanje kakovosti Zbiranje podatkov in informacij
Primer pisne povratne informacije o izvajanju PUD za program Zdravstvena nega, SZŠ Celje Srednja zdravstvena šola Celje Presojanje kakovosti Zbiranje podatkov in informacij
Svetovalka za kakovost na ZIK Črnomelj ZIK Črnomelj Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Svetovalec za kakovost
Primer dobre prakse – seznam predvidenih udeležencev fokusnih skupin Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Metoda fokusnih skupin
Primer dobre prakse ACS oblikovanih vprašanj za izpeljavo fokusnih skupin Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Metoda fokusnih skupin
Primer dobre prakse Dobesedni prepis srečanja fokusne skupine Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Metoda fokusnih skupin
Primer dobre prakse opomnika za organizacijo fokusne skupine Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Metoda fokusnih skupin
Primer dobre prakse Zahvalno pismo za sodelovanje na srečanju fokusne skupine Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Metoda fokusnih skupin
Primer zapisa poglavja o kakovosti v razvojnemu programu izobraževalne organizacije oz. njemu podobnih srednjeročnih ali dolgoročnih dokumentih Andragoški center Slovenije Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Umeščenost notranjih procesov kakovosti v temeljne strateške dokumente organizacije
Primer zapisa poglavja o kakovosti v LDN različica 1 - opisno Andragoški center Slovenije Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Umeščenost notranjih procesov kakovosti v temeljne strateške dokumente organizacije
Primer zapisa poglavja o kakovosti v LDN različica 2 – opisno in s preglednico Andragoški center Slovenije Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Umeščenost notranjih procesov kakovosti v temeljne strateške dokumente organizacije
Primer zapisa poglavja o kakovosti v LPD različica 1 - opisno Andragoški center Slovenije Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Umeščenost notranjih procesov kakovosti v temeljne strateške dokumente organizacije
Primer zapisa poglavja o kakovosti v LPD različica 2 – opisno in s preglednico Andragoški center Slovenije Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Umeščenost notranjih procesov kakovosti v temeljne strateške dokumente organizacije
Primer 1 - LETNI NAČRT KAKOVOSTI - opisno Andragoški center Slovenije Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Letni načrt kakovosti in letno poročilo o kakovosti
Primer 2 - LETNI NAČRT KAKOVOSTI – opisno in s preglednico Andragoški center Slovenije Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Letni načrt kakovosti in letno poročilo o kakovosti
Primer 3 - LETNO POROČILO O KAKOVOSTI – opisno Andragoški center Slovenije Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Letni načrt kakovosti in letno poročilo o kakovosti
Primer 4 - LETNO POROČILO O KAKOVOSTI – opisno in s preglednico Andragoški center Slovenije Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Letni načrt kakovosti in letno poročilo o kakovosti
Primer sklepa o imenovanju svetovalca za kakovost Andragoški center Slovenije Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Svetovalec za kakovost
Primer zapisnika z andragoškega zbora, na katerem so bile pri obravnavi tematike kakovosti izobraževanja odraslih uporabljene aktivne metode Andragoški center Slovenije Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Obravnava vprašanj kakovosti na pedagoških/andragoških zborih
Oblikovanje poslanstva na ZIK Črnomelj ZIK Črnomelj Opredeljevanje kakovosti Poslanstvo izobraževalne organizacije
Objava vizije poslanstva in vrednot v prostorih ZIK Črnomelj ZIK Črnomelj Opredeljevanje kakovosti Poslanstvo izobraževalne organizacije
Vprašalnik za merjenje vzrokov osipa pri udeležencih Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Metoda anketiranja
Vprašalnik za merjenje zadovoljstva udeležencev na ravni izobraževalne organizacije Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Metoda anketiranja
Vprašalnik za merjenje zadovoljstva udeležencev na ravni izobraževalnega programa Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Metoda anketiranja
Vprašalnik za merjenje zadovoljstva udeležencev na ravni predmeta - modula Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Metoda anketiranja
Primer polstrukturiranega opomnika ACS za vodeni pogovor Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Metoda vodenega pogovora
Primer polstrukturiranega opomnika za vodeni pogovor z udeleženci o podpori Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Metoda vodenega pogovora
Primer polstrukturiranega opomnika za vodeni pogovor Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Metoda vodenega pogovora
Primer opomnika za vodeni pogovor na Ljudski univerzi Sežana LU Sežana Presojanje kakovosti Metoda vodenega pogovora
Kaj je lahko predmet zgledovanja Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Metoda zgledovanja
Primer načrta za pripravo zgledovanja Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Metoda zgledovanja
Primer poročila o izpeljanem zgledovanju Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Metoda zgledovanja
Primer vprašanj za zgledovanje Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Metoda zgledovanja
Primer samoevalvacijskega poročila o kakovosti izobraževanja odraslih v javnem zavodu MOCIS Slovenj Gradec Javni zavod MOCIS Slovenj Gradec Presojanje kakovosti Samoevalvacijsko poročilo