Seznam dobrih praks

Dobra praksa Organizacija Področje Kazalnik
Listina kakovosti LU Ajdovščina LU Ajdovščina Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Zapisan notranji sistem kakovosti – listina kakovosti ali drug primerljiv dokument
Objavljena izjava o kakovosti Ljudske univerze Murska Sobota Ljudska univerza Murska Sobota Opredeljevanje kakovosti Izjava o kakovosti
Primer samoevalvacijskega načrta, ki so ga pripravili na LU Murska Sobota LU Murska Sobota Presojanje kakovosti Načrtovanje samoevalvacije
Primer nove celostne podobe - letak Zasavske ljudske univerze Zasavska ljudska univerza Razvijanje kakovosti Uvajanje izboljšav kakovosti in spremljanje
Primer nove celostne podobe - ležeč dopis Zasavske ljudske univerze Zasavska ljudska univerza Razvijanje kakovosti Uvajanje izboljšav kakovosti in spremljanje
Primer nove celostne podobe - pokončen dopis Zasavske ljudske univerze Zasavska ljudska univerza Razvijanje kakovosti Uvajanje izboljšav kakovosti in spremljanje
Primer nove celostne podobe - potrdilo Zasavske ljudske univerze Zasavska ljudska univerza Razvijanje kakovosti Uvajanje izboljšav kakovosti in spremljanje
Primer nove celostne podobe - ppt predloga Zasavske ljudske univerze Zasavska ljudska univerza Razvijanje kakovosti Uvajanje izboljšav kakovosti in spremljanje
Primer nove celostne podobe - zgibanka Zasavske ljudske univerze Zasavska ljudska univerza Razvijanje kakovosti Uvajanje izboljšav kakovosti in spremljanje
Primer sklepa o imenovanju komisije za kakovost Andragoški center Slovenije Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Komisija za kakovost
Komisija za kakovost na Zasavski ljudski univerzi Zasavska ljudska univerza Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Komisija za kakovost
Primeri oblikovanih vrednot Omrežja svetovalnih središč ISIO Andragoški center Slovenije Opredeljevanje kakovosti Vrednote izobraževalne organizacije
Primeri oblikovanih izjav o poslanstvu Andragoški center Slovenije Opredeljevanje kakovosti Poslanstvo izobraževalne organizacije
Primeri oblikovanih izjav o viziji Andragoški center Slovenije Opredeljevanje kakovosti Vizija izobraževalne organizacije
Izjava o kakovosti Ljudske univerze Murska Sobota Ljudska univerza Murska Sobota Opredeljevanje kakovosti Izjava o kakovosti
Oblikovanje izjave o kakovosti na Ljudski univerzi Murska Sobota Ljudska univerza Murska Sobota Opredeljevanje kakovosti Izjava o kakovosti
Vizija, poslanstvo in vrednote ter izjava kakovosti, objavljene v prostorih organizacije Ljudska univerza Murska Sobota Ljudska univerza Murska Sobota Opredeljevanje kakovosti Izjava o kakovosti
Akcijski načrt za razvoj kakovosti na Zasavski ljudski univerzi Zasavska ljudska univerza Razvijanje kakovosti Akcijski načrt za razvoj kakovosti
Uvajanje izboljšav kakovosti in spremljanje – Primer načrtovanja in uvajanja nove celostne podobe na Zasavski ljudski univerzi Zasavska ljudska univerza Razvijanje kakovosti Uvajanje izboljšav kakovosti in spremljanje
Opis primera samoevalvacijskega načrta Ljudske univerze Murska Sobota LU Murska Sobota Presojanje kakovosti Načrtovanje samoevalvacije
Primeri oblikovanih standardov kakovosti Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Standardi kakovosti
Primer ček liste za izpeljavo metode opazovanja Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Metoda opazovanja
Spletne strani o kakovosti na Ljudski univerzi Murska Sobota LU Murska Sobota Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Spletne strani o kakovosti
Zaslonska slika spletne strani LU Murska Sobota LU Murska Sobota Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Spletne strani o kakovosti
Primer načrta za zbiranje podatkov in informacij, ki so ga pripravili na LU Murska Sobota LU Murska Sobota Presojanje kakovosti Načrtovanje samoevalvacije
Listina kakovosti AZ Maribor AZ Maribor Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Zapisan notranji sistem kakovosti – listina kakovosti ali drug primerljiv dokument
Listina kakovosti B&B B&B Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Zapisan notranji sistem kakovosti – listina kakovosti ali drug primerljiv dokument
Listina kakovosti LU Velenje LU Velenje Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Zapisan notranji sistem kakovosti – listina kakovosti ali drug primerljiv dokument
Listina kakovosti Cene Štupar Cene Štupar Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Zapisan notranji sistem kakovosti – listina kakovosti ali drug primerljiv dokument
Listina kakovosti IC Geoss IC Geoss Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Zapisan notranji sistem kakovosti – listina kakovosti ali drug primerljiv dokument
Listina kakovosti Zasavska LU Zasavska LU Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Zapisan notranji sistem kakovosti – listina kakovosti ali drug primerljiv dokument
Listina kakovosti ZIK Črnomelj ZIK Črnomelj Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Zapisan notranji sistem kakovosti – listina kakovosti ali drug primerljiv dokument
Primer vprašalnika za učitelje, LU Jesenice, 2013 Ljudska univerza Jesenice Presojanje kakovosti Zbiranje podatkov in informacij
Primer vprašalnika za udeležence, LU Jesenice, 2013 Ljudska univerza Jesenice Presojanje kakovosti Zbiranje podatkov in informacij
Primer ankete za predavatelje, LU Jesenice, 2014 Ljudska univerza Jesenice Presojanje kakovosti Zbiranje podatkov in informacij
Primer ankete za udeležence, LU Jesenice, 2014 Ljudska univerza Jesenice Presojanje kakovosti Zbiranje podatkov in informacij
Primer obrazca za hospitacije, LU Jesenice, 2015 Ljudska univerza Jesenice Presojanje kakovosti Zbiranje podatkov in informacij
Primer obrazca za oceno uspešnosti na PUD in primeri izpolnjenih ocenjevalnih listov, ki so jih izpolnili delodajalci, SZŠ Celje Srednja zdravstvena šola Celje Presojanje kakovosti Zbiranje podatkov in informacij
Teden kakovosti na Ljudski univerzi Jesenice Ljudska univerza Jesenice Presojanje kakovosti Zbiranje podatkov in informacij
Povratna informacija o uspešnosti udeležencev PUD na Srednji zdravstveni šoli Celje Srednja zdravstvena šola Celje Presojanje kakovosti Zbiranje podatkov in informacij
Primer pisne povratne informacije o izvajanju PUD za program Zdravstvena nega, SZŠ Celje Srednja zdravstvena šola Celje Presojanje kakovosti Zbiranje podatkov in informacij
Svetovalka za kakovost na ZIK Črnomelj ZIK Črnomelj Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Svetovalec za kakovost
Primer dobre prakse – seznam predvidenih udeležencev fokusnih skupin Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Metoda fokusnih skupin
Primer dobre prakse ACS oblikovanih vprašanj za izpeljavo fokusnih skupin Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Metoda fokusnih skupin
Primer dobre prakse Dobesedni prepis srečanja fokusne skupine Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Metoda fokusnih skupin
Primer dobre prakse opomnika za organizacijo fokusne skupine Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Metoda fokusnih skupin
Primer dobre prakse Zahvalno pismo za sodelovanje na srečanju fokusne skupine Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Metoda fokusnih skupin
Primer zapisa poglavja o kakovosti v razvojnemu programu izobraževalne organizacije oz. njemu podobnih srednjeročnih ali dolgoročnih dokumentih Andragoški center Slovenije Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Umeščenost notranjih procesov kakovosti v temeljne strateške dokumente organizacije
Primer zapisa poglavja o kakovosti v LDN različica 1 - opisno Andragoški center Slovenije Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Umeščenost notranjih procesov kakovosti v temeljne strateške dokumente organizacije
Primer zapisa poglavja o kakovosti v LDN različica 2 – opisno in s preglednico Andragoški center Slovenije Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Umeščenost notranjih procesov kakovosti v temeljne strateške dokumente organizacije
Primer zapisa poglavja o kakovosti v LPD različica 1 - opisno Andragoški center Slovenije Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Umeščenost notranjih procesov kakovosti v temeljne strateške dokumente organizacije
Primer zapisa poglavja o kakovosti v LPD različica 2 – opisno in s preglednico Andragoški center Slovenije Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Umeščenost notranjih procesov kakovosti v temeljne strateške dokumente organizacije
Primer 1 - LETNI NAČRT KAKOVOSTI - opisno Andragoški center Slovenije Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Letni načrt kakovosti in letno poročilo o kakovosti
Primer 2 - LETNI NAČRT KAKOVOSTI – opisno in s preglednico Andragoški center Slovenije Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Letni načrt kakovosti in letno poročilo o kakovosti
Primer 3 - LETNO POROČILO O KAKOVOSTI – opisno Andragoški center Slovenije Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Letni načrt kakovosti in letno poročilo o kakovosti
Primer 4 - LETNO POROČILO O KAKOVOSTI – opisno in s preglednico Andragoški center Slovenije Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Letni načrt kakovosti in letno poročilo o kakovosti
Primer sklepa o imenovanju svetovalca za kakovost Andragoški center Slovenije Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Svetovalec za kakovost
Vprašalnik za merjenje vzrokov osipa pri udeležencih Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Metoda anketiranja
Vprašalnik za merjenje zadovoljstva udeležencev na ravni izobraževalne organizacije Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Metoda anketiranja
Vprašalnik za merjenje zadovoljstva udeležencev na ravni izobraževalnega programa Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Metoda anketiranja
Vprašalnik za merjenje zadovoljstva udeležencev na ravni predmeta - modula Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Metoda anketiranja
Primer polstrukturiranega opomnika ACS za vodeni pogovor Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Metoda vodenega pogovora
Primer polstrukturiranega opomnika za vodeni pogovor z udeleženci o podpori Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Metoda vodenega pogovora
Primer polstrukturiranega opomnika za vodeni pogovor Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Metoda vodenega pogovora
Primer opomnika za vodeni pogovor na Ljudski univerzi Sežana LU Sežana Presojanje kakovosti Metoda vodenega pogovora
Primer načrta za pripravo zgledovanja Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Metoda zgledovanja
Primer poročila o izpeljanem zgledovanju Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Metoda zgledovanja
Primer vprašanj za zgledovanje Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Metoda zgledovanja
Primer samoevalvacijskega poročila o kakovosti izobraževanja odraslih v javnem zavodu MOCIS Slovenj Gradec Javni zavod MOCIS Slovenj Gradec Presojanje kakovosti Samoevalvacijsko poročilo
Primer zapisnika z andragoškega zbora, na katerem so bile pri obravnavi tematike kakovosti izobraževanja odraslih uporabljene aktivne metode za spodbujanje razprave med prisotnimi Andragoški center Slovenije Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Obravnava vprašanj kakovosti na pedagoških/andragoških zborih
Primer vabila na andragoški zbor Ljudske univerze Velenje Ljudska univerza Velenje Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Obravnava vprašanj kakovosti na pedagoških/andragoških zborih
Primer zapisnika andragoškega zbora Ljudske univerze Velenje Ljudska univerza Velenje Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Obravnava vprašanj kakovosti na pedagoških/andragoških zborih
Primer vprašalnika za voden strukturiran pogovor (intervju) z učitelji na področju formalnih in javnoveljavnih izobraževalnih programov LU Velenje Presojanje kakovosti Metoda vodenega pogovora
Primer vprašalnika za voden strukturiran pogovor (intervju) z organizatorji izobraževanja na področju formalnih in javnoveljavnih izobraževalnih programov LU Velenje Presojanje kakovosti Metoda vodenega pogovora
Primer Akcijskega načrta na Ljudski univerzi Velenje LU Velenje Razvijanje kakovosti Akcijski načrt za razvoj kakovosti
Primer poglavja o kakovosti v Letnem delovnem načrtu Ljudske univerze Velenje LU Velenje Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Umeščenost notranjih procesov kakovosti v temeljne strateške dokumente organizacije
Izjava o kakovosti ZIK Črnomelj Opredeljevanje kakovosti Izjava o kakovosti
Zeleni znak kakovosti in Izjava o kakovosti ZIK Črnomelj Opredeljevanje kakovosti Izjava o kakovosti
Vizija, poslanstvo, vrednote, objavljene v prostorih ZIK Črnomelj ZIK Črnomelj Opredeljevanje kakovosti Vrednote izobraževalne organizacije
Vizija, poslanstvo in vrednote, objavljene v prostorih ZIK Črnomelj ZIK Črnomelj Opredeljevanje kakovosti Vrednote izobraževalne organizacije
Vizija, poslanstvo, vrednote ZIK Črnomelj ZIK Črnomelj Opredeljevanje kakovosti Poslanstvo izobraževalne organizacije
Vizija, poslanstvo in vrednote ZIK Črnomelj ZIK Črnomelj Opredeljevanje kakovosti Poslanstvo izobraževalne organizacije
Vizija, poslantvo, vrednote v prenovljenih prostorih ZIK Črnomelj ZIK Črnomelj Opredeljevanje kakovosti Vizija izobraževalne organizacije
Vizija, poslantvo in vrednote v prenovljenih prostorih ZIK Črnomelj ZIK Črnomelj Opredeljevanje kakovosti Vizija izobraževalne organizacije
Primer samoevelvacijskega načrta, ki so ga pripravili na UPI LU Žalec UPI LU Žalec Presojanje kakovosti Načrtovanje samoevalvacije
Primer akcijskega načrta, ki so ga pripravili na CIK Trebnje CIK Trebnje Razvijanje kakovosti Akcijski načrt za razvoj kakovosti
Primer vabila na zgledovalni obisk, LU Gornja Radgona LU Gornja Radgona Presojanje kakovosti Metoda zgledovanja
Primer načrta zgledovalnega obiska, LU Gornja Radgona LU Gornja Radgona Presojanje kakovosti Metoda zgledovanja
Primer izvedbe zgledovalnega obiska, LU Gornja Radgona LU Gornja Radgona Presojanje kakovosti Metoda zgledovanja
Primer poročila o izpeljanem zgledovalnem obisku, LU Gornja Radgona LU Gornja Radgona Presojanje kakovosti Metoda zgledovanja
Kaj je lahko predmet zgledovanja Andragoški center Slovenije Presojanje kakovosti Metoda zgledovanja
Primer dogovorov komisije za kakovost LU Postojna Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Komisija za kakovost
Primer zapisnika komisije za kakovost 2020 LU Postojna Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Komisija za kakovost
Primer zapisnika komisije za kakovost 2021 LU Postojna Umeščenost sistema kakovosti v dejavnost izobraževalne organizacije Komisija za kakovost
Primer poročila k spremljanju akcijskega načrta za razvoj kakovosti na LU Postojna LU Postojna Razvijanje kakovosti Uvajanje izboljšav kakovosti in spremljanje